1. Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

  Søk om førerkort Logg inn
  • Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4 250 kg.
  • Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.
 2. På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

  Du lærer blant annet

  • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  Du skal blant annet kunne

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

  Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

  Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.