1. Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse C1.

  Du får førerrett i klasse C1E ved å ta obligatorisk opplæring og bestå oppkjøring.

 2. På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av dette trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

  Du lærer blant annet

  • aktuelt stoff fra regelverket
  • å planlegge kjøringen
  • å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du kan få øvd privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten på opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta oppkjøring.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.

  Du lærer blant annet

  • å planlegge kjørerute
  • å gjennomføre kontroll før og etter kjøring
  • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
  • å motvirke ulykker
  • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
  • å vurdere egen kjørekompetanse
 5. Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg.

  Timebestilling Logg inn

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Du er fører og har ansvaret for det du gjør under prøven. Du må både kjøre og løse oppgavene sensor gir deg, på egen hånd. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite med en gang om du bestod eller ikke. Du får også en skriftlig begrunnelse for resultatet.

  Kjøretøy til prøven

  • Vogntoget du kjører opp med, skal være en lastebil med aktuell totalvekt mellom 6 000 og 7 500 kg. Den skal være godkjent til formålet.
  • Tilhengeren skal ha en tillatt totalvekt på minst 2 000 kg.
  • Tilhengeren skal ha minst 1 800 kg aktuell totalvekt, og være like høy og bred som førerhuset på bilen.

  Sikkerhetskontrollen

  Før kjøringen blir du bedt om å gjøre en sikkerhetskontroll av for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Oppkjøringsrute

  Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du kjører cirka 45 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.

  Oppgaver mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste blir du bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, rygge og parkere. I tillegg må du kunne bruke fartsskriveren riktig.

  Du må kople til tilhengeren og gjennomføre kontroll når prøven begynner. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

  Sensors vurdering

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.
  • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyene ikke blir utsatt for unødig slitasje.
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.