1. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

  Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

  Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

  Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

  Spesielt for mørkekjøring

  Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

  Bevis for øvelseskjøring

  Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

  Hvor finner du beviset?

  Du kan logge inn på Din side og vise beviset på nettsiden. Du kan også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. 

  Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis. 

  Hvor lenge er beviset gyldig?

  Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen.

  Du kan alltid se på beviset ditt hvor lenge det er gyldig. Du kan enkelt se om du har tatt mørkekjøring, og om beviset er gyldig, på beviset på Din side

  Har du mistet beviset ditt?

  Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 

  Må du ha bevis når du er over 25 år?

  Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

  Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

  Har du førerkort fra før?

  Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn. 

 2. På dette trinnet skal du lære om traktorer og kjøring med en traktor og tilhenger rent kjøreteknisk.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målene for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet er målet at du skal lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

  Du skal blant annet lære om

  • traktorens kjøreegenskaper
  • kjøreteknikk
  • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
  • å vurdere egen førerkompetanse

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

  Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. I tillegg får du øvelse i forskjellige måter å sikre lasten på.

 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Søk om førerkort Logg inn

  Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir og sende til oss.

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side.

  Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du  har bestått teoriprøven. I de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (snøscooter S, moped AM 146 og AM 147), er teoriprøven gyldig i 5 år.

  Alder

  Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, der du må oppfylle alderskravet siden teoriprøven er avsluttende prøve.

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?

  Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

 6. Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

  Timebestilling Logg inn

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

  Kjøretøy til prøven

  • Traktoren du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.
  • Du må selv skaffe kjøretøy. De fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

  Hva prøven omfatter

  Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner. Du kjører 45 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd

  Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven. Måten du gjør deg selv og kjøretøyene klar før kjøringen, og måten du avslutter og sikrer kjøretøyene på etterpå, er også en del av prøven.

  Oppgaver mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot. Du blir blant annet bedt om å snu, parkere og rygge.

  Vurderinger sensor gjør

  Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

  • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje.
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.