1. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

  Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

  Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

  Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

  Spesielt for mørkekjøring

  Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

  Bevis for øvelseskjøring

  Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

  Hvor finner du beviset?

  Du kan logge inn på Din side og vise beviset på nettsiden. Du kan også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. 

  Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis. 

  Hvor lenge er beviset gyldig?

  Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen.

  Du kan alltid se på beviset ditt hvor lenge det er gyldig. Du kan enkelt se om du har tatt mørkekjøring, og om beviset er gyldig, på beviset på Din side

  Har du mistet beviset ditt?

  Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 

  Må du ha bevis når du er over 25 år?

  Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

  Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

  Har du førerkort fra før?

  Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn. 

 2. På dette trinnet skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, hvordan du kjører miljøvennlig, og hvilket ansvar du har som fører.

  Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta på trafikkskolen, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Automatgir eller manuelt gir?

  Du kan velge om du vil kjøre opp med automatgir eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler. Hvis du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinn 2 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig.

  Du lærer blant annet om

  • trafikantgrupper og interessemotsetninger
  • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
  • å redusere risikoen for ulykker
  • å bli forbikjørt og kjøre forbi

  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta på en trafikkskole, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

  Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet

  • hvordan du sikrer personer og last
  • hvordan kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 

  Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

  Individuell tilpassing og mengdetrening

  Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

  • bilkjøringens risiko
  • kjøring i landeveismiljø
  • avsluttende kjøring i trafikken
  • refleksjon og oppsummering

  For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

  Gjennom kurset skal du videreutvikle din

  • forståelse for risikoen ved bilkjøring
  • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
  • evne til å vurdere deg selv som fører
 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Søk om førerkort Logg inn

  Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir og sende til oss.

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side.

  Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du  har bestått teoriprøven. I de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (snøscooter S, moped AM 146 og AM 147), er teoriprøven gyldig i 5 år.

  Alder

  Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, der du må oppfylle alderskravet siden teoriprøven er avsluttende prøve.

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?

  Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

 6. Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon.

  Timebestilling Logg inn

  Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller velge selv hvilken trafikkskole du vil bestille oppkjøring på.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Prøven har flere deler eller oppgaver. Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

  Resultatet blir bestemt når prøven er over. Du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

  Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole.

  Hva prøven omfatter

  • Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.
  • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
  • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa.
  • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven.

  Sikkerhetskontrollen

  Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

  Oppgaver du får mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

  Vurderingen som sensor gjør

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.
  • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk.
  • Du må samtidig greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.