1. Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse D1.

  Du får førerrett i klasse D1E ved å ta obligatorisk opplæring og bestå oppkjøring.

 2. På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av dette trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

  Du lærer blant annet

  • aktuelt stoff fra regelverket
  • å planlegge kjøringen
  • å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du kan få øvd privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta oppkjøring.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
  Du lærer blant annet

  • å planlegge kjørerute
  • å gjennomføre kontroll før og etter kjøring
  • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
  • å motvirke ulykker
  • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
  • å vurdere egen kjørekompetanse

  Du er fritatt for dette kurset hvis du har klasse C1E fra før.

  Kurs i sikring og merking av last

  Kurset er på 2 timer. Det gir deg

  • forståelse for hvor viktig det er å sikre og merke last
  • øvelse i ulike måter å sikre lasten på
 5. Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

  Timebestilling Logg inn

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

  Resultatet blir bestemt når prøven er over og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. 

  Kjøretøy til prøven

  • Minibussen du kjører opp med, skal være minst 5,2 m lang og ha en tillatt totalvekt på minst 4 000 kg.
  • Tilhengeren skal ha en tillatt totalvekt på minst 1 500 kg og ha en aktuell totalvekt på minst 1 000 kg.
  • Bussen må være godkjent til formålet.

  Hva prøven omfatter

  Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner, og du må kunne bruke fartsskriveren riktig.

  Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører, hvor du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil. 

  Du kjører cirka 45 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

  Oppgaver mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

  Vurderingen sensor gjør

  Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

  • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyene ikke blir utsatt for unødig slitasje.
  • Du må beherske å snu og rygge med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.