1. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

  Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

  Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

  Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

  Spesielt for mørkekjøring

  Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

  Bevis for øvelseskjøring

  Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

  Hvor finner du beviset?

  Du kan logge inn på Din side og vise beviset på nettsiden. Du kan også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. 

  Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis. 

  Hvor lenge er beviset gyldig?

  Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen.

  Du kan alltid se på beviset ditt hvor lenge det er gyldig. Du kan enkelt se om du har tatt mørkekjøring, og om beviset er gyldig, på beviset på Din side

  Har du mistet beviset ditt?

  Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 

  Må du ha bevis når du er over 25 år?

  Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

  Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

  Har du førerkort fra før?

  Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn. 

 2. På dette trinnet skal du lære om snøscooteren og bruken av den, og kunne kjøre snøscooteren rent kjøreteknisk.

  Obligatorisk grunnkurs

  På trinn 2 skal du begynne med å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

  Obligatorisk praktisk opplæring

  Når du har tatt grunnkurset, skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter ved lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

  Privat øvelseskjøring

  Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

  Obligatorisk opplæring

  På trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Du lærer blant annet å

  • tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø)
  • forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø
  • kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og forstå hvilke utfordringer som er knyttet til det

  Privat øvelseskjøring

  Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte uten å forstyrre eller påføre naturen unødvendig skade.

  Obligatorisk sikkerhetskurs i naturen

  På trinn 4 skal du gjennomføre 7 timer sikkerhetskurs i naturen. Her skal du lære

  • å gjøre gode forberedelser før kjøring
  • å ta gode valg under kjøring
  • aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykke

  Kurset begynner med 2 timer opplæring i å gjøre forberedelser før kjøring. Av de resterende 5 timene skal minst 3 timer være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor løype, delvis med opplastet slede.

  Privat øvelseskjøring

  Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

   

 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Søk om førerkort Logg inn

  Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse S. Derfor må du ha gjennomført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert før du tar teoriprøven. Du må ha fylt 16 år. Hvis du ikke har førerkort fra før, må vandelen din også være godkjent. Du kan sjekke status på vandel og opplæring på Din side.

  Du må bestille time til teoriprøven

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du får resultatet med en gang du har levert.

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Når teoriprøven er bestått

  Du må du bestille førerkort på Din side før du kan kjøre.

  Du kan også fylle ut søknaden på papir (PDF) og sende den til oss.