Med klasse C kan du blant annet kjøre en lastebil uansett hva den tillatte totalvekten er.

Du må være minst 21 år og ha førerkort for klasse B for å ta førerkort for klasse C.

Du kan være yngre enn 21 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Lastebil

 • Du kan kjøre en lastebil som har en tillatt totalvekt over 7 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer. 
 • Førerkort for klasse C gjelder også for lett lastebil. På førerkortet er dette markert som klasse C1.

Lastebil med tilhenger

 • Du kan trekke en tilhenger når den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg.
 • Hvis du vil trekke en tyngre tilhenger, må du ta klasse CE.

Med klasse C tatt før 1. januar 1997 (kode 132)

 • Du kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 2 000 kg i Norge. 
 • Du kan trekke et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg i Norge.
 • Utenfor Norge kan du trekke en tilhenger eller et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Traktor

 • Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. Tilhengeren kan ha en tillatt totalvekt på maks 750 kg. På førerkortet er dette markert som kode 143.
 • Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis traktoren ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t.
 • Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

Med klasse T eller B tatt før 1. januar 2005

Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. Det er ingen begrensning på vekten eller på hvor fort traktoren kan kjøre. På førerkortet er dette markert som kode 142.

Motorredskap

 • Du kan kjøre motorredskap med eller uten tilhenger. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.
 • Tilhengeren kan ha en tillatt totalvekt på maks 750 kg.
 • Du kan trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg hvis du kjører et motorredskap som ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t.
 • Førerrett for motorredskap gjelder kun i Norge.

Med klasse C1 eller C tatt før 1. januar 2005 (kode 140)

Du kan kjøre motorredskap uten begrensing på vekten eller hvor fort det kan kjøre.

Skal du transportere gods mot betaling?

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du skal transportere gods mot betaling med lastebil.

Vil du ta førerkort for klasse C?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.