Førerkort i klasse S gir deg rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede. I enkelte tilfeller kan du kjøre snøscooter uten å ha klasse S.

Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse S.

Informasjon om snøscooteren, for eksempel om den er i klasse 1 (kode B1) eller 2 (kode B2), står i vognkortet.

Snøscooter

Du kan kjøre alle typer snøscooter med eller uten tilhengerslede.

Hvis du er under 18 år

Er du yngre enn 18 år, kan du kun kjøre snøscooter i klasse 1.

På en snøscooter i klasse 1 er forholdet mellom effekt og egenvekt maks 0,20 kW/kg.

Du kan kjøre i Norge og Sverige

Med klasse S kan du kun kjøre i Norge og Sverige. Snøscooteren må være registrert i Norge eller Sverige.

Vær oppmerksom på hvor du kjører

Av hensyn til miljøet og trafikken er det begrensninger på hvor og hvordan du kan kjøre med snøscooter. 

Det er normalt forbudt å kjøre med snøscooter på offentlig vei.

Når kan du kjøre snøscooter uten førerkort for klasse S?

Hvis du har førerkort utstedt før 1. juli 2006

Du har rett til å kjøre snøscooter hvis du tok førerkort til motorsykkel, personbil eller traktor før 1. juli 2006. Dette gjelder selv om du ikke har gjennomført opplæring og prøver i klasse S.

I noen tilfeller når du har svensk førerbevis for snøscooter

Hvis du bodde i Norge da du tok svensk førerbevis for snøscooter, er førerbeviset ikke gyldig i Norge.

Har du svensk førerbevis for snøscooter, kan du kjøre i Norge bare hvis du enten

  • var fast bosatt i Sverige da du fikk det svenske førerbeviset, eller
  • du fikk det under et dokumentert studieopphold i Sverige som varte i minst seks måneder

Hvis du deltar på arrangerte gruppeturer med tillatelse

Statens vegvesen kan gi arrangører tillatelse til å gjennomføre gruppeturer på snøscooter for deltakere uten førerrett. Deltakere fra Norge må ha førerkort i en annen klasse. Utenlandske deltagere må dokumentere rett til å kjøre motorvogn i Norge. Alle må ha tilstrekkelig ferdighet.

Arrangøren må sørge for å oppfylle alle vilkårene for en slik tur (Lovdata)

Under visse omstendigheter når du har midlertidig opphold 

Har du midlertidig opphold i Norge kan du få førerrett for snøscooter. Det forutsetter at du

  • har gyldig utenlandsk førerkort
  • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve i Norge
  • kan dokumentere at du har arbeid i Norge som innebærer at du kjører snøscooter

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.