Med klasse A2 kan du blant annet kjøre motorsykkel med eller uten sidevogn.

Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse A2.

Informasjon om motorsykkelen, som slagvolum og effekt, står i vognkortet.

Mellomtung motorsykkel

Du kan kjøre en motorsykkel med eller uten sidevogn hvis

  • motorsykkelen har en effekt på maks 35 kW
  • forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,2 kW/kg

Er motorsykkelen nedtrimmet, kan den opprinnelige effekten maks ha vært det dobbelte av nåværende effekt.

Motorsykkel med tre hjul

Du kan kjøre en motorsykkel med tre hjul som har en effekt på maks 15 kW.

Motorsykkel med tilhenger

Du kan trekke en tilhenger etter motorsykkelen hvis

  • motorsykkelen har et slagvolum over 125 cm3
  • motorsykkelen er godkjent for å trekke tilhenger
  • den tillatte tilhengervekten står i vognkortet

Førerrett til motorsykkel med tilhenger gjelder kun i Norge.

Lett motorsykkel

Du kan kjøre en lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvis

  • motorsykkelen har et slagvolum på maks 125 cm3
  • motorsykkelen har en effekt på maks 11 kW

På førerkortet er dette markert som klasse A1.

Moped

Du kan kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul.

På førerkortet er dette markert som klasse AM.

Vil du ta førerkortet til klasse A2?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: