Med klasse B kan du blant annet kjøre en personbil med eller uten tilhenger.

Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse B.  

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Personbil

Du kan kjøre en personbil som har en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer i tillegg til føreren.

Lastebil (N 2) med alternativt drivstoff, som har en tillatt totalvekt over 3 500 kg

Hvis du har et gyldig EØS-førerkort for klasse B utstedt for minst to år siden, kan du kjøre motorvogn registrert i gruppe N 2 (lastebil). Du finner informasjon om hvilken motorvogngruppe kjøretøyet er i, ved å se i kjøretøyets vognkort pkt. 5 «klassifisering».

Unntaket omfatter motorvogn som har tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.

Vekten som overstiger 3 500 kg, skal

  • kun skyldes den ekstra vekten som følger av fremdriftssystemet, sammenlignet med fremdriftssystemet i en motorvogn av samme dimensjoner, men som er utstyrt med forbrenningsmotor
  • ikke skyldes at lastekapasiteten har økt

Merk at tilhenger kan ikke benyttes når man kjører en motorvogn som faller inn under dette unntaket.

Det er også krav til at 

  • kjøretøyet er registrert i Norge eller en annen EØS-stat
  • vilkårene er dokumentert med merknad i vognkortet
  • dokumentasjonen på vilkårene knyttet til motorvognen foreligger på norsk, svensk, dansk eller engelsk, og at dokumentasjonen medbringes under kjøring

Se også:

Personbil med tilhenger

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg.

Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke. Er du usikker på om du kan trekke en bestemt tilhenger med bilen din, kan du enkelt sjekke det i tilhengerkalkulatoren vår.

Med kode 96 – høyere samlet tillatt totalvekt for personbil med tilhenger

Har du kode 96 på førerkortet ditt, kan den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen være maks 4 250 kg.

Moped

Du kan kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul.

På førerkortet er dette markert som klasse AM.

Motorsykkel med fire hjul

Du kan kjøre motorsykkel med fire hjul.

I Norge kan du trekke en tilhenger på inntil 750 kg hvis

  • motorsykkelen har et slagvolum over 125 cm3
  • det står i vognkortet til motorsykkelen at den kan trekke en tilhenger

Snøscooter

Med klasse B tatt før 1. juli 2006 

Du kan kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede. 

På førerkortet er dette markert som klasse S.

Førerrett for snøscooter gjelder kun i Norge og Sverige.

ATV

Du kan kjøre ATV som er registrert som motorsykkel med fire hjul. Da gjelder de samme reglene som for motorsykkel med fire hjul.

Motorsykkel med tre hjul

Med klasse B tatt før 19. januar 2013

Du kan kjøre motorsykkel med tre hjul.

Traktor

Du kan kjøre traktor med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. 

Hvis du trekker en tilhenger, må traktoren kunne kjøre maks 40 km/t.

Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

Med klasse B eller T tatt før 1. januar 2005

Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. Det er ingen begrensning på vekten eller hvor fort traktoren kan kjøre.

På førerkortet er dette markert som kode T 142.

Motorredskap

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Hvis du trekker en tilhenger, må motorredskapet kunne kjøre maks 40 km/t.

Førerrett for motorredskap gjelder kun i Norge.

Med klasse B tatt før 1. januar 2005

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg.

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt over 7 500 kg hvis det kan kjøre maks 50 km/t.

På førerkortet er dette markert som kode 152.

Beltebil med eller uten tilhengerslede

Du kan kjøre beltebil med eller uten tilhengerslede.

Vil du ta førerkort for klasse B?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: