Med klasse T kan du blant annet kjøre traktor og motorredskap. Klassen gir deg bare rett til å kjøre i Norge.

Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse T.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Informasjon om koder på førerkortet

En kode ut for klasse T på førerkortet ditt, begrenser eller utvider førerretten din i klasse T. Har du to koder ut for klasse T, gjelder begge.

Eksempel hvis du har både kode 143 og 144:

  • Fordi du har kode 143, kan du kjøre en traktor med tilhenger uten begrensning på hvor fort traktoren kan kjøre. Tilhengeren må ha tillatt totalvekt på maks 750 kg.
  • Fordi du har kode 144, kan du likevel trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg, men da må traktoren maks kunne kjøre 40 km/t.

Traktor

Du kan kjøre en traktor med eller uten tilhenger. Traktoren kan maks kjøre 40 km/t, og den tillatte totalvekten for traktor og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg.

Vektbegrensningen faller bort når du har hatt klasse T i to år eller har fylt 21 år.

De ulike kodene begrenser og utvider førerretten din på følgende måter:

Kode 141 – høyere hastighet

Har du kode 141 på førerkortet, kan du kjøre en traktor med maks hastighet på 50 km/t. Du får kode 141 ved å ta et kurs på en trafikkskole.

Kode 142 – ingen begrensning på vekt eller hastighet

Har du kode 142 på førerkortet, er det ingen begrensning på vekten til traktoren eller hvor fort den kan kjøre. Du får kode 142 ved å ta klasse CE.

Tok du førerkort til traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Kode 143 – begrenset tilhengervekt, ingen begrensning på hastighet

Har du kode 143 på førerkortet, er den tillatte totalvekten for tilhengeren 750 kg. Det er ingen begrensning på hvor fort traktoren kan kjøre. Du får kode 143 ved å ta klasse C.

Kode 144 – begrenset samlet tillatt totalvekt

Har du kode 144 på førerkortet, kan den tillatte totalvekten for traktor og tilhenger samlet være maks 25 000 kg. Maks hastighet er 40 km/t. Du får kode 144 ved å ta klasse BE.

Kode 148 – høyere hastighet, begrenset samlet tillatt totalvekt

Har du kode 148 på førerkortet, kan du kjøre en traktor med maks hastighet på 50 km/t. Den tillatte totalvekten for traktor og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg. Du får kode 148 hvis du har kode 144 og tar et kurs på en trafikkskole.

Kode 147 og kode 149 – førerrett til moped med tre eller fire hjul

Se avsnittet om moped med tre eller fire hjul. Når du tar klasse T, får du kode 147 hvis du er over 18 år, og kode 149 hvis du er under 18 år.

Motorredskap

Du kan kjøre et motorredskap med eller uten tilhenger. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Motorredskapet må maks kunne kjøre 40 km/t, og den tillatte totalvekten for motorredskap og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg. 

Vektbegrensningen faller bort når du har hatt klasse T i to år eller har fylt 21 år.

Står det en eller flere koder ut for klasse T på førerkortet, gjelder de også for motorredskap. Vi har forklart kodene i avsnittet om traktor. 

Har du klasse T uten koder, kan du i tillegg kjøre et motorredskap, med eller uten tilhenger, som ikke er innrettet for transport av personer eller gods. Det må ikke kunne kjøre fortere enn 30 km/t.

ATV

Du kan kjøre ATV som er registrert som traktor. Da gjelder de samme reglene som for traktor.

Moped med tre eller fire hjul

Du kan kjøre alle typer moped med tre eller fire hjul.

Hvis mopedens egenvekt (vekt uten fører) er over 150 kg, må du være minst 18 år. Hvis den kjører på el, skal du ikke regne batterienes vekt med i egenvekten. 

Snøscooter

Med klasse T tatt før 1. juli 2006

Du kan kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede. 

På førerkortet er dette markert som klasse S.

Førerrett for snøscooter gjelder i Norge og Sverige.

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.