Med klasse CE kan du blant annet kjøre lastebil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.

Du må være minst 21 år og ha førerkort for klasse C for å ta førerkort for klasse CE.

Du kan være yngre enn 21 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Lastebil

Du kan kjøre lastebil med en tillatt totalvekt over 7 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer. 

Lastebil med tilhenger

  • Du kan trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.
  • Førerkort for klasse CE gjelder også for lett lastebil med tilhenger. På førerkortet er dette markert som klasse C1E.

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Traktor

  • Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. På førerkortet er dette markert som kode 142.
  • Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

Motorredskap

  • Du kan kjøre motorredskap med eller uten tilhenger.
  • Førerrett for motorredskap gjelder kun i Norge.

Yrkessjåførkompetanse

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du skal transportere gods mot vederlag med lastebil.

Vil du ta førerkort til klasse CE?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.