Med førerkort for klasse D1E kan du kjøre en minibuss som er godkjent for maks 16 passasjerer, med tilhenger.

Du må være minst 21 år og ha førerkort for klasse D1 for å ta førerkort for klasse D1E.

Du kan være yngre enn 21 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Har du førerkort for klasse C1 og D1, og du utvider til klasse C1E, får du automatisk også førerkort for klasse D1E.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Minibuss

Du kan kjøre en minibuss som er godkjent for mellom 9 og 16 passasjerer. Den kan maks være 8 meter lang.

Minibuss med tilhenger

Du kan trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Skal du transportere personer mot betaling?

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du skal transportere personer mot betaling med minibuss.

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.