Vi skiller også mellom retten til å kjøre med det utenlandske førerkortet i Norge og retten til å bytte inn det utenlandske førerkortet i et norsk førerkort.

Hovedregelen for førerkort fra land innenfor EU/EØS er at de kan brukes i Norge så lenge de er gyldige og kan byttes direkte inn til norsk førerkort uten prøver. Reglene for førerkort fra land utenfor EU/EØS er strengere. Førerkort fra de fleste land utenfor EU/EØS kan brukes i Norge i inntil tre måneder. Førerkort fra kun et fåtall av disse landene kan byttes inn i et norsk førerkort. Kravet er her at man består ny prøve innenfor visse tidsfrister.

Bakgrunnen for skillet er at Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av EUs regelverk for førerkort. Et viktig prinsipp i dette regelverket er at medlemslandene skal godkjenne hverandres førerkort. Utenfor EU/EØS har Norge ingen lignende avtaler.

For bruk av norske førerkort i utlandet se her.