I hvilke land kan du kjøre med ditt norske førerkort?

EØS-modellen (bankkortformat) av førerkort er gyldig i alle EU- og EØS-land.

I tillegg finnes det eldre førerkortmodeller som er gyldige (to versjoner av stort rosa førerkort). Vi anbefaler deg å bytte til EØS-modellen (bankkortformat) dersom du skal reise til utlandet.

I hvilke land utenfor EU-/EØS-området kan du kjøre med ditt norske førerkort?

Mange land godtar EØS-modellen, men Statens vegvesen anbefaler at du tar kontakt med myndighetene i det aktuelle landet, eller landets ambassade i Norge, og forhører deg om hvilke regler som gjelder.

Hvordan får du internasjonalt førerkort?

Dette får du ved henvendelse til NAF (Norges Automobil Forbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Rusfri Trafikk).