Alle modellene utenom digitalt førerkort er også gyldige i EØS-området og Sveits. Digitalt førerkort er kun gyldig i Norge. Vi anbefaler at du har en av de tre nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med blant annet utenlandske myndigheter og bilutleiefirma.

Grønne førerkort er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, har du derfor ikke førerrett før du fornyer det. 

Unntak: Dersom du har fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort (helsenorge.no), kan du derfor bruke ditt grønne førerkort inntil du fyller 80 år.

Internasjonalt førerkort utenfor EØS-området

Skal du kjøre i land utenfor EØS-området, kan det være nødvendig at du skaffer deg et internasjonalt førerkort i tillegg til ditt nasjonale førerkort. Undersøk med landets ambassade i Norge.

Internasjonalt førerkort er en oversettelse av førerrettighetene i et nasjonalt førerkort til en rekke språk. Det er et papirhefte i A6-format med grått omslag og hvite sider. Slikt førerkort får du i Norge ved henvendelse til NAF (Norges Automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA - Rusfri trafikk. Det internasjonale førerkortet er gyldig i ett år.

Ulike internasjonale førerkort som tilbys på Internett, er verdiløse og gir ingen førerrettigheter.