Førerkortet i EØS-modell 3 (N6) ble utstedt fra 1. september 2018 til og med 31. august 2022. Det var felles for bokmål og nynorsk.

Førerkortets format, materiale og layout var fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen var nasjonal.

Førerkort for lette førerkortklasser (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, S og T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 80 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år. Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside dersom du kun har lette førerkortklasser. Har du også tunge klasser vil det stå en strek i felt 4b.

Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse står på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.

Alle førerkortklassene, med unntak av de som står i kursiv, gir internasjonale førerrettigheter. Klasser som er satt i kursiv (S og T) gjelder kun for kjøring i Norge.

Førerkortets framside

Førerkortets framside skal ha rosa bakgrunn. «Førerkort» skal være oversatt til de øvrige EØS-lands språk og stå med rosa skrift som del av bakgrunnen.

Opplysningene som er unike for hvert førerkort, skal stå med sort skrift i nummerert rekkefølge.

Førerkortets framside skal inneholde opplysninger som er spesifikke for det utstedte førerkortet, nummerert på følgende måte:

 1. Innehaverens etternavn
 2. Innehaverens fornavn og eventuelt mellomnavn
 3. Innehaverens fødselsdato. Fødested angis i førerkortregisteret, men angis på førerkortblanketten med en strek.
 4. a) Førerkortets utstedelsesdato
  b) Førerkortets utløpsdato. Hvis førerkortinnehaveren har flere førerkortklasser og førerretten i disse har ulik utløpsdato, er det en strek i dette feltet.
  c) Navnet på utstedende myndighet (Statens vegvesen)
  d) Referansenummer (fødselsnummer)
 5. Førerkortets nummer
 6. Sort-hvitt-fotografi av innehaveren
 7. Innehaverens underskrift
 8. (Adresse – benyttes ikke i Norge)
 9. Førerkortklasser. Nasjonale klasser trykkes med kursiv.

Førerkortklassene i felt 9 på forsiden tilsvarer tyngste førerkortklasse i hver kategori. Felt 9 på kortets bakside angir også underliggende klasser og gir fullstendig oversikt over hvilke førerkortklasser innehaveren har. På baksiden framgår det hvor lenge man har førerrett i de ulike klassene.

Førerkort EØS-modell 3
Førerkort EØS-modell 3 Foto: Statens vegvesen

Førerkortets bakside

Førerkortets bakside gir oversikt over samtlige førerkortklasser, dato for førstegangserverv og utløpsdato for hver enkelt førerkortklasse.

På kortets høyre side er det vertikalt forklaringer til nummererte opplysninger i førerkortet på bokmål og nynorsk.            

Datoene i tabellen på førerkortets bakside påføres i formatet dato.måned.år (DD.MM.ÅÅ). Dette er angitt i rosa skrift øverst i kolonne 10 og 11.

Førerkortets bakside skal inneholde opplysninger som er spesifikke for det utstedte førerkortet, nummerert på følgende måte:

9. Symboler som viser førerkortklassen som innehaveren har rett til å føre. Nasjonale klasser trykkes med kursiv.

11. Utløpsdato for gyldighet i hver førerkortklasse.

12. Tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse eller begrensninger i førerretten i kodeform bak den aktuelle førerkortklasse. Se kodene i § 6 i førerkortforskriften (Lovdata).Hvis en kode gjelder for alle de utstedte førerkortklasser, kan den stå i felt 12 under tabellen.

13. Plass for administrative merknader fra vertslandets side hvis innehaveren får fast bopel i et annet EØS-land.

Baksiden skal ha rosa bakgrunn, og riksvåpenet skal inngå.

Bilde av baksiden av EØS-modell 3
EØS-modell 3, førerkortets bakside Foto: Statens vegvesen

Førerkortets sikkerhetselementer

Når du kontrollerer EØS-modell 3, sjekker du bilde, personalia og førerkortklasser på førerkortets framside.

Vær spesielt oppmerksom på at felt 9 på førerkortets framside kan inneholde førerkortklasser hvor gyldigheten har utløpt. Det er derfor viktig å kontrollere førerretten på førerkortets bakside og utløpsdatoer der (felt 11) og eventuelle utvidelser og begrensninger (felt 12).

Det er viktig å merke seg at lette kjøretøyklasser aldri har lenger gyldighetsdato enn 15 år fra dato angitt i felt 4a. For tunge kjøretøyklasser er maksimal gyldighet 5 år. Eller siste klasse i felt 9 skal det være en kort horisontal strek.

Slik kontrollerer du om førerkortet er ekte uten hjelpemidler

Det finnes mange muligheter for å kontrollere om førerkortet er ekte selv uten spesialutstyr. De ulike sikkerhetselementene dekker ulike deler av førerkortets fram- og bakside.

 • Nasjonalt symbol. Det nasjonale symbolet N med en ellipse rundt er trykket i optisk variabelt blekk (OVI). Dette gir en effekt hvor fargene skifter fra grønn til magenta (blanding av rødt og blått). Effekten oppstår når du ser på kortet i forskjellige vinkler i naturlig eller kunstig lys.
 • Sort tekst. Sjekk om den sorte teksten med personalia og førerrettigheter er enhetlig med god kvalitet. Dette kan gjøres ved å se på kortet i 45° vinkel fra alle 4 retninger (topp, bunn og begge sider) i god belysning. Under bildet av kunden på førerkortets framside skal etternavn og fornavn være gravert sammenhengende med mikroskrift flere ganger (eks. NORDMANNKARINORDMANNKARINORDMANNKARI).
 • Bunnmønster over bilde. Sjekk om det rosa bunnmønsteret går over hele bildet. Kontroller at bunnmønsteret også dekker det lille bildet av kunden til høyre på førerkortets framside. Kontroller at det store og det lille bildet er likt med unntak av størrelse.
 • Hologram på framsiden. Forsiden har et holografisk trykk. Trykket skal være synlig i nederste høyre hjørne på bildet av førerkortets innehaver og dekke deler av bildet. Sjekk om trykket forandrer seg med endret betraktningsvinkel og lys.
 • Framside er lik bakside.
  a) Stemmer nummeret i felt 4d på forsiden med nummeret i det ovale merket på baksiden?
  b) Stemmer bildet av personen i det ovale merket på baksiden med bildet på forsiden?
  c) Stemmer nummeret i felt 5 på framsiden med de 11 siste sifrene i QR-koden på baksiden av kortet? For å kontrollere dette sikkerhetselementet må man benytte en QR-kode leser.
  d) Er det lille bildet i det transparente vinduet speilvendt men ellers identisk på førerkortets bakside.
 • Vippebilde. Det lille ellipseformede bildet på førerkortets bakside skal skifte mellom et bilde av kunden og kundens fødselsnummer avhengig av betraktningsvinkelen.
 • Relieff. Sjekk om relieff-mønsteret (relieffene = fine linjer i bølger på forsiden og baksiden og en rosett på baksiden) i kortet er godt synlig og følbart. Når en skraper med neglen, skal det lages en lyd.