Førerkortet i Wien-modell 2 (N3) var et rosa, plastlaminert papirførerkort i A7-format. Det ble produsert fra mars 1989 og ut 1997.

De internasjonale førerkortklassene var angitt med kombinasjoner av bokstavene A, B, C, D og E.

Wien-modell 2 hadde samme opplysninger og bilde som Wien-modell 1. De viktigste endringene gjaldt nye sikkerhetselementer mot forfalskning samt skrifttyper og fonter.

Navnet Wien-modell stammer fra Wien-konvensjonen 1968 om veitrafikk som fastsatte utformingen.

Husk å fornye førerkortet innen 2023

Tidligere var førerkortet gyldig til du fylte 100 år, men dette gjelder ikke lenger. Er førerkortet ditt Wien-modell 2, må du fornye det innen 1. januar 2023. 

Dette gjelder for Wien-modell 2

  • Klasse A gir rett til å kjøre tung motorsykkel. Har imidlertid førerkortets bakside påstemplet «Gjelder lett motorsykkel» eller «Gjelder beltemotorsykkel», er førerrettigheten begrenset til kun dette.
  • Klasse B gjelder for personbil med tillatt totalvekt på maks 3 500 kg og med maks 8 passasjerplasser. I tillegg kan man kjøre moped, tre- eller firehjuls motorsykkel, snøscooter, beltebil, motorredskap(høyst 7 500 kg, eller større hvis maksimalhastighet er 50 km/t)og traktor.
  • Klasse C gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg og med maks 8 passasjerplasser.
  • Klasse D gjelder for føring av motorvogn for persontransport som har flere enn 8 passasjerplasser.
  • Klasse T for traktor var innført som nasjonal klasse.

Minibuss ble innført som egen førerkortklasse i 1989. Rettigheten ble stemplet på førerkorts bakside. Klassen fikk benevnelsen D2/D2E, men fra 1997 ble det endret til D1/D1E. Navnebytte har ingen betydning for førerrettighetenes innhold. Fram til 1. januar 1997 fikk alle som tok bussførerkort, påført klasse DE selv om førerprøven med buss ble avlagt uten tilhenger.

Fra oktober 1992 til september 1993 fikk mange nytt førerkort med påstemplet rett («lite stempel») til å føre lett lastebil. Dette gjaldt personer som hadde fått sitt første bilførerkort mellom april 1979 og september 1992. Fra 1. januar 2002 falt retten til å føre lett lastebil bort for de med rosa førerkort og slikt stempel, siden de ikke hadde fremlagt helseattest og byttet til nytt førerkort med klassene C1/C1E.

Retten til å kjøre tom buss med klasse C, eller tom lastebil med klasse DE, ble opphevet 1. januar 1997.

Klasse C1/C1E for lett lastebil ble innført i løpet av 1997.

Ved utskiftning av rosa førerkort i dag vil man i tillegg til ovennevnte bokstavkombinasjoner, også få påført klassene M, S og T (moped, snøscooter og traktor).