Førerkortet i Wien-modell 1 (N2) var et rosa, plastlaminert papirførerkort i A7-format. Det ble produsert fra 1979 til februar 1989.

De internasjonale førerkortklassene var angitt med kombinasjoner av bokstavene A, B, C, D og E.

Navnet Wien-modell stammer fra Wien-konvensjonen 1968 om veitrafikk som fastsatte utformingen.

Husk å fornye førerkortet innen 2023

Tidligere var førerkortet gyldig til du fylte 100 år, men dette gjelder ikke lenger. Er førerkortet ditt Wien-modell 1, må du fornye det innen 1. januar 2023. 

Dette gjelder for Wien-modell 1

  • Klasse A gir rett til å kjøre tung motorsykkel. Er det stemplet «Gjelder lett motorsykkel» eller «Gjelder beltemotorsykkel» på baksiden av førerkortet, er førerretten begrenset til dette.
  • Klasse B gjelder for en personbil med tillatt totalvekt på maks 3 500 kg og med maks 8 passasjerplasser. I tillegg kan man kjøre moped, motorsykkel med tre eller fire hjul, snøscooter, beltebil, motorredskap (høyst 7 500 kg, eller større hvis maksimalhastighet er 50 km/t) og traktor.
  • Klasse C gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg og med maks 8 passasjerplasser.
  • Klasse D gir rett til å føre en motorvogn for persontransport som har flere enn 8 passasjerplasser.
  • Klasse T for traktor med eller uten tilhenger ble innført som nasjonal klasse.

I 1979 ble førerkravene generelt skjerpet på tre måter:

  • Avla man førerprøve med personbil, ble førerretten (klasse B) begrenset til bil med tillatt totalvekt på maks 3 500 kg mot tidligere 7 500 kg.
  • Man måtte nå avlegge egen prøve på motorsykkel uansett hvilken størrelse motorsykkel det var.
  • Det ble for alle bilklasser innført en egen klasse for trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Tidligere kunne folk med førerkort til personbil (klasse 1)  trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 1 500 kg. Disse personene beholdt denne retten, og ved utstedelse av nytt førerkort fikk de påført klasse BE.

Endringen i reglene for tilhengere fikk liten praktisk betydning for folk som fikk sitt første førerkort til personbil etter mars 1979.  Det skyldes en regel om at den som har ren klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt, og hvis tilhengerens og bilens samlede tillatte totalvekt er maks 3 500 kg. Regelen gjelder for alle typer tilhenger, fra varehenger, hestehenger, campingvogn og båthenger til ulike spesialhengere. Selv om trekkingen er lovlig etter denne regelen, må man aldri overskride bilens maksimale aktuelle tilhengervekt eller vogntogvekt. Disse kan man se i bilens vognkort.

De som hadde hatt grønt førerkort og fikk Wien-modell 1, måtte de første årene dokumentere at de hadde erfaring med å kjøre lett lastebil, for å få stemplet som ga dem rett til å føre lett motorsykkel, motorredskap og lett lastebil («stort stempel»). Kravet om at de måtte dokumentere kjøreerfaringen falt etter hvert bort slik at alle som skiftet ut klasse 1, fikk «stort stempel» i det nye rosa førerkortet. Stemplet rett til å føre lett lastebil ble opphevet 1. januar 2002.