Grønne førerkort er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, må du fornye det før du kan kjøre igjen.

De grønne førerkortene (N1) ble produsert fram til april 1979 og førerrettighetene ble stemplet i førerkortet. Førerklassebetegnelsene var klasse 1 (personbil), klasse 2 (buss, lastebil), klasse 3 (motorsykkel) og klasse 4 (traktor).

Førerkortet er ikke lenger gyldig – forny det nå

Grønne førerkort var gyldige for kjøring ut 2019. Har du et slikt førerkort, er det ikke lenger gyldig, og du har ikke førerrett.

Har du behov for førerkort, må du fornye det. Du fornyer førerkortet på en trafikkstasjon. Husk å ha med deg gyldig legitimasjon og det grønne førerkortet. På trafikkstasjonen må du ta nytt bilde. Du må også betale for bildet og det nye førerkort. Har du fylt 80 år må du ha med helseattest.

Unntak: Har du fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort (Helsenorge), kan du derfor bruke ditt grønne førerkort i Norge inntil du fyller 80 år.

Om grønt førerkort

Det grønne førerkortet fikk inntil 10 års gyldighet. Det betyr at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være 1. april 1989. 

Fra 2. april 1982 gikk vi fra 10 års gyldighet på førerkortet til at det ble gyldig til 100-årsdagen. Grønne førerkort som har påført gyldighetsdato 2. april 1982 eller senere, fikk automatisk gyldighet til 100-årsdagen for lette klasser (klasse 1, 3 eller 4). 

  • Klasse 1 eller 2 ga deg rett til å føre personbil med tilhenger, lett motorsykkel, moped, beltebil, snøscooter, traktor, motorredskap og brannbil (lastebil) registrert som motorredskap.
  • Klasse 3 ga deg rett til å føre tung motorsykkel, moped og snøscooter.
  • Klasse 4 gjaldt for traktor ubegrenset med eller uten tilhenger, moped og snøscooter.

Dette får du når du fornyer grønt førerkort

  • Ved fornyelse av grønt førerkort i klasse 1 eller 2, vil du i dag på det nye førerkortet få påført klasse AM, A1, B, BE, S og T, samt kodene 131 (brannbil registrert som motorredskap), kode 140 (motorredskap) og kode 142 (traktor ubegrenset).
  • Fornyelse av klasse 3 gir klasse AM, A1, A2, A og S.
  • Fornyelse av klasse 4 gir klasse AM, S og T, samt kode 142 (traktor ubegrenset). 

Grønt førerkort som utløp før 2. april 1982

Hvis du har et grønt førerkort som utløp før 2. april 1982, gikk førerretten din ut på den datoen som er påført i førerkortet. Ønsker du å fornye førerkortet, må du i tillegg til å fremvise helseattest også bestå en oppkjøring.

Bilde av grønt førerkort
Grønt førerkort Foto: Henriette Busterud