Gebyret må betales selv om du ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny oppkjøring kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Regionvegkontoret, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.

Priser på teoriprøve og oppkjøring

 

Teoriprøve

Oppkjøring

Moped (AM146)

620

 

Moped (AM147)

620

 

Lett motorsykkel (A1)

620

1090

Mellomtung motorsykkel (A2)*

620

1090

Motorsykkel (A) *

620 

1090

Personbil (B)

620

1070

Personbil med tilhenger (BE)

 

910

Lett lastebil (C1)

620

1070

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

 

1070

Lastebil (C)

620

1070

Lastebil med tilhenger (CE)

620

1070

Minibuss (D1)

620

1070

Minibuss med tilhenger (D1E)

 

1070

Buss (D)

620

1070

Buss med tilhenger (DE)

 

1070

Traktor (T)

620

910

Snøscooter (S)

620

 

Kompetansebevis for utrykning (Kode 160)

620

1070

Bevis for yrkessjåførkompetanse

620

 

ADR-prøve

620

 

Løyveeksamen for taxi, gods- og persontransport, pris per delprøve

800

 

* Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

Priser på utstedelse og foto

 

 Pris

Utstedelse av førerkort
Herunder kompetansebevis (Kode 160)

290

Utstedelse av kompetansebevis ADR

290

Utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport

290

Utstedelse av bevis for yrkessjåførkompetanse

290

Utstedelse av fartsskriverkort730

Fotografering

80

Førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger

Kandidater som skal avlegge førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger må ha bestått følgende prøver på forhånd:

  • BE - bestått B
  • C1 - bestått B
  • C1E - bestått C1
  • C - bestått B
  • CE - bestått C (Teoretisk prøve CE - bestått teoretisk prøve C)
  • D1 - bestått B
  • D1E - bestått D1
  • D - bestått B
  • DE - bestått D