Gebyret må betales selv om kandidaten ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny førerprøve kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Regionvegkontoret, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.

Priser på teoriprøve og oppkjøring

 

Teoriprøve

Oppkjøring

Moped (AM146)

600

 

Moped (AM147)

600

 

Lett motorsykkel (A1)

600

1060

Mellomtung motorsykkel (A2)*

600

1060

Motorsykkel (A) *

600 

1060

Personbil (B)

600

1040

Personbil med tilhenger (BE)

 

880

Lett lastebil (C1)

600

1040

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

 

1040

Lastebil (C)

600

1040

Lastebil med tilhenger (CE)

600

1040

Minibuss (D1)

600

1040

Minibuss med tilhenger (D1E)

 

1040

Buss (D)

600

1040

Buss med tilhenger (DE)

 

1040

Traktor (T)

600

880

Snøscooter (S)

600

 

Kompetansebevis for utrykning (Kode 160)

600

1040

Bevis for yrkessjåførkompetanse

600

 

ADR-prøve

600

 

* Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

Priser på utstedelse og foto

 

 Pris

Utstedelse av førerkort
Herunder kompetansebevis (Kode 160)

280

Utstedelse av kompetansebevis ADR

280

Utstedelse av bevis for yrkessjåførkompetanse

280

Utstedelse av fartsskriverkort710

Fotografering

75

Førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger

Kandidater som skal avlegge førerprøve for tyngre klasser eller tilhenger må ha bestått følgende prøver på forhånd:

  • BE - bestått B
  • C1 - bestått B
  • C1E - bestått C1
  • C - bestått B
  • CE - bestått C (Teoretisk prøve CE - bestått teoretisk prøve C)
  • D1 - bestått B
  • D1E - bestått D1
  • D - bestått B
  • DE - bestått D