Legitimasjonen må være i original utgave, og den kan ikke være utløpt. Se likevel informasjonen om midlertidig godkjenning av et utløpt norsk pass lenger ned på siden. Statens vegvesen godtar ikke bekreftet kopi av legitimasjon.

Hva godtas som legitimasjon?

Statens vegvesen godtar følgende legitimasjon:

 • norsk pass (ikke nødpass)
 • norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998
 • norsk digitalt førerkort
 • norsk bankkort
 • Forsvarets ID-kort
 • norsk sjøfartsbok
 • postens ID-kort
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise)
 • utenlandsk pass (ikke nødpass)
 • ID-kort fra EU/EØS-land

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/d-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at det er deg på bildet. 

 

Vi godtar ikke legitimasjonen hvis

 • den er ødelagt
 • fødselsnummeret/d-nummeret kun delvis vises
 • bildet av deg er for dårlig

Norsk førerkort

Norsk førerkort utstedt før 1. januar 1998 er ikke godkjent som legitimasjon, uavhengig om det fortsatt er gyldig som førerkort eller ikke.

Er førerkortet ditt utløpt, men utstedt etter 1. januar 1998, er det likevel gyldig som legitimasjon hvis det er mindre enn 15 år gammelt. Grunnen er at bildet på førerkortet er gyldig i 15 år.

Utenlandsk legitimasjon

Statens vegvesen godtar nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land og utenlandske pass som legitimasjon hvis du oppgir hele fødselsnummeret/d-nummeret ditt (11 siffer), muntlig eller skriftlig.

Midlertidig godkjenning av norsk pass utløpt med inntil tre måneder

Statens vegvesen er kjent med at politiet på grunn av koronapandemien har redusert kapasitet til å fornye pass.

Norsk pass, utlendingspass og norsk reisebevis for flyktninger som utløp for mindre enn tre måneder siden, er derfor godkjent som legitimasjon. Dette gjelder kun til og med 31. mars 2021. Fra og med 1. april 2021 godkjenner vi ikke lenger disse utløpte dokumentene.