Du må vise gyldig legitimasjon når du møter til teoriprøve og oppkjøring.

Du må også vise gyldig legitimasjon når du skal ha utstedt førerkort, kompetansebevis og midlertidig kjøretillatelse.

Legitimasjonen må være i original utgave, og den kan ikke være utløpt. Se likevel informasjonen om midlertidig godkjenning av utløpt legitimasjon lenger ned på siden. Statens vegvesen godtar ikke bekreftet kopi av legitimasjon.

Hva godtas som legitimasjon?

Statens vegvesen godtar følgende legitimasjon:

 • norsk pass (ikke nødpass)
 • norsk nasjonalt ID-kort – med og uten reiserett
 • norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998
 • norsk digitalt førerkort
 • norsk bankkort med bilde og fødselsnummer
 • Forsvarets ID-kort
 • norsk sjøfartsbok
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise)
 • utenlandsk pass (ikke nødpass)
 • nasjonalt ID-kort fra EU/EØS-land

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/d-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at det er deg på bildet. 

Vi godtar ikke legitimasjonen hvis

 • den er ødelagt
 • fødselsnummeret/d-nummeret kun delvis vises
 • bildet av deg er for dårlig

Norsk førerkort

Norsk førerkort utstedt før 1. januar 1998 er ikke godkjent som legitimasjon, uavhengig om det fortsatt er gyldig som førerkort eller ikke.

Er førerkortet ditt utløpt, men utstedt etter 1. januar 1998, er det likevel gyldig som legitimasjon hvis det er mindre enn 15 år gammelt. Grunnen er at bildet på førerkortet er gyldig i 15 år.

Utenlandsk legitimasjon

Statens vegvesen godtar nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land og utenlandske pass som legitimasjon hvis du oppgir hele fødselsnummeret/d-nummeret ditt (11 siffer), muntlig eller skriftlig.

Midlertidig godkjenning av legitimasjon som er utløpt med inntil seks måneder

Statens vegvesen er kjent med at politiet på grunn av koronapandemien har redusert kapasitet til å fornye pass.

På grunn av begrensningene knyttet til reising over landegrensene ser vi at det også kan være problematisk for utenlandske statsborgere å få fornyet sine pass og nasjonale ID-kort.

Norsk pass, norsk utlendingspass, norsk reisebevis for flyktninger, utenlandsk pass og nasjonalt ID-kort fra EØS-land, som utløp for inntil seks måneder siden, er derfor godkjent som legitimasjon.

Dette gjelder kun til og med 31. desember 2021. Fra og med 1. januar 2022 godkjenner vi ikke lenger disse utløpte dokumentene.

Sist oppdatert: