Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Oppkjøringen varierer ut ifra hvilken klasse du skal ta førerkort i. Her får du mer informasjon om oppkjøringen i hver enkelt klasse

Før du kan gjennomføre oppkjøring

  • må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert i våre system
  • vandelen din være godkjent
  • må eventuell helseattest være levert
  • teoriprøven være bestått

Hvor langt du har kommet i opplæringen og om vandelen din er godkjent kan du sjekke under dine søknader på Din side.

Under oppkjøring

Når du møter til oppkjøring, må du betale og vise gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven, det leier du av trafikkskolen.

Selve prøven varer 65-75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i, og er delt i tre deler

  • klargjøring av kjøretøyet
  • sikkerhetskontroll (stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, eksempelvis kontroll av bremser eller spylervæske)
  • selve kjøringen, som er den mest omfattende delen

Kjøringen foregår etter en rute som er bestemt på forhånd, og sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre. Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Etter oppkjøring

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Består du oppkjøringen tar du bilde og betaler for førerkortet på trafikkstasjonen, og får et midlertidig førerbevis. Førerkortet blir sendt i posten til deg, eller du kan velge å hente det selv ved trafikkstasjonen. Husk at det er ulovlig å kjøre uten gyldig midlertidig førerbevis eller førerkort. 

Hvis du stryker på oppkjøringen må du vente i minst fire uker før du kan prøve på nytt. Vurderingsskjemaet som sensor fyller ut, får du med deg eller til din digitale postkasse, eventuelt til Altinn eller brev per post, hvis du ikke har digital postkasse. Det gir deg informasjon som du kan bruke i forberedelsene til ny prøve. Du må betale for ny prøve.