Oppkjøringen varierer ut ifra hvilken klasse du skal ta førerkort i. Her får du mer informasjon om oppkjøringen i hver enkelt klasse.

Før du kan gjennomføre oppkjøring

 • må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert i våre system
 • vandelen din være godkjent
 • må eventuell helseattest være levert
 • teoriprøven være bestått

Hvor langt du har kommet i opplæringen og om vandelen din er godkjent kan du sjekke under dine søknader på Din side.

Vær godt forberedt

Det viktigste du kan gjøre er å stille godt forberedt, slik at du består oppkjøringen på første forsøk. Hvis du stryker blir det lengre ventetid for deg og andre som skal ta oppkjøring. 

Smittevern

Alle oppkjøringer skal skje i tråd med helsemyndighetenes smittevernregler. Trafikkskolene har rutiner som skal bidra til at avvikling av oppkjøringstimene skjer på en effektiv og trygg måte.

 • Du må betale oppkjøringen på forhånd på nett
 • Trafikkskolen må sørge for at bilen er rengjort mellom hver bruker
 • Du møter sensor ved bilen uten å håndhilse
 • Du kan ikke gjennomføre oppkjøring hvis du har feber eller luftveisplager 

Betaling

Når du bestiller time til oppkjøring vil du få en frist for når timen senest kan avbestilles. Når avbestillingsfristen har utløpt, vil du kunne betale for timen på Din side. Du kan betale med Visa, Mastercard eller BankAxess. Når du har betalt vil det vises en kvittering, som du også vil finne igjen under Dine meldinger. Denne kvitteringen må du vise når du møter til oppkjøring. Det holder å vise den på Din side, du behøver ikke skrive den ut.

Husk at du må betale for timen hvis du avbestiller etter avbestillingsfristen har utløpt.

Under oppkjøring

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon.

Du må selv stille med kjøretøy til prøven, Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Selve prøven varer 65–75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i, og er delt i tre deler

 • klargjøring av kjøretøyet
 • sikkerhetskontroll (stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, eksempelvis kontroll av bremser eller spylervæske)
 • selve kjøringen, som er den mest omfattende delen

Kjøringen foregår etter en rute som er bestemt på forhånd, og sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre. Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Etter oppkjøring

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Består du oppkjøringen tar du bilde og betaler for førerkortet på trafikkstasjonen, og får et midlertidig førerbevis. Førerkortet blir sendt i posten til deg, eller du kan velge å hente det selv ved trafikkstasjonen. Husk at det er ulovlig å kjøre uten gyldig midlertidig førerbevis eller førerkort. 

Hvis du stryker på oppkjøringen må du vente i minst fire uker før du kan prøve på nytt. Vurderingsskjemaet som sensor fyller ut, får du med deg eller til din digitale postkasse, eventuelt til Altinn eller brev per post, hvis du ikke har digital postkasse. Det gir deg informasjon som du kan bruke i forberedelsene til ny prøve. Du må betale for ny prøve.