Tall for år 2000 til og med år 2017 finner du i filen under.

Tall for 2017

 Klasse

 Antall teoriprøver

 Bestått teoriprøve

 Antall oppkjøringer

 Bestått oppkjøring

 A

4947

78%

4666

85%

 A2

1410

78%

1213

83%

 A1

6219

57%

4318

79%

 B

134752

53%

95197

72%

 BE

 -

 - 

16114

92%

 C

6618

54%

4049

88%

 CE

3061

59%

2242

89%

 C1 

1777

54%

1279

91%

 C1E

 - 

684

92%

 D 

2930

44%

1696

67%

 DE 

 - 

27

93%

 D1

1407

52%

871

93%

 D1E 

 - 

 - 

204

90%

 AM146

16229

74%

 - 

 - 

 AM147

41

34%

 - 

 - 

 S

2979

78%

 - 

 - 

 T

3643

45%

1848

86%

 Utrykning

1007

86%

1029

83%

 YSKFG

2529

62%

 - 

 - 

 YSKFP

1170

60%

 - 

 - 

 YSKUG

94

49%

 - 

 - 

 YSKUP

340

67%

 - 

 - 

 Totalt

191 153

 

135 437