Aldersgrenser for oppkjøring
AlderKjøretøy
16 år

Lett motorsykkel 

Snøscooter (med begrenset effekt)

Traktor (med begrenset effekt)

18 år

Bil

Mellomtung motorsykkel

24 årTung motorsykkel

 

Aldersgrenser for å utvide til tunge kjøretøy
Alder

Kjøretøy

18 år

Lett lastebil (C1)

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

Bil med tilhenger (BE)

21 år

Lastebil (C)

Lastebil med tilhenger CE)

Minibuss (D1)

Minibuss med tilhenger (D1E)

24 år

Buss (D)

Buss med tilhenger (DE)

Minstealder for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for personer som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften