Spesiell tilrettelegging

Dersom du av en eller annen grunn har behov for spesiell tilrettelegging av prøven, må du i god til før prøven søke skriftlig om dette til trafikkstasjonen.

Dersom kandidaten ikke forstår norsk, kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensor være på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjenesten, må kandidaten selv dekke.

Om du skal ta oppkjøring i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE må du gjennomføre prøven på norsk.

Helse

På søknadsskjemaet for førerkort finner du en del spørsmål om syn og helse. Skal du ta førerkort for en lett klasse (AM145, AM146, AM147, S, T, A1, A2, A, B1, B, B96 eller BE) og svarer «Ja» på spørsmål 1 og 2, kreves synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. Svarer du «Ja» på spørsmål 3-17, kreves helseattest fra lege.

Skal du ta førerkort for en tung klasse (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) eller ta kompetansebevis for utrykning, kreves alltid helseattest fra lege.

Vandel

Når du har søkt om førerkort blir søknaden automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Vandelskontroll gjøres automatisk, med jevne mellomrom, i inntil 3 år fra førerkortsøknaden ble registrert. Ved behov for vandelskontroll etter dette, må du ta kontakt med Statens vegvesen. Du kan sjekke om vandel er godkjent under dine søknader på Din side. Det kan ikke ha gått mer enn 6 måneder fra vandelen sist ble kontrollert til du går opp til prøve.

Legitimasjon

Før prøven starter, må du vise frem gyldig legitimasjon som viser navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer) og bilde, for eksempel pass, bankkort med bilde eller postens ID-kort utstedt etter 1. april 2003. Kan du ikke legitimere deg, blir du avvist til prøve.

Kjøretøy til prøven

Kjøretøyet til førerprøven skal være spesielt godkjent. Bestiller du oppkjøring selv, må du huske å gi beskjed til trafikkskolen eller bilutleiefirmaet slik at de kan stille med bil til riktig tid.