Tall for år 2000 til og med år 2019 finner du i filen under.

Tall for 2019

 Klasse

 Antall teoriprøver

 Bestått teoriprøve

 Antall oppkjøringer

 Bestått oppkjøring

 A

5067

86%

5026

85%

 A2

1558

86%

1397

87%

 A1

6743

63%

5065

79%

 B

125 903

59%

97 160

73%

 BE

 -

 - 

16 623

92%

 C

7463

48%

3902

86%

 CE

3546

50%

1928

87%

 C1 

1600

60%

1124

91%

 C1E

 - 

426

94%

 D 

4614

41%

2490

59%

 DE 

 - 

13

92%

 D1

1138

54%

670

91%

 D1E 

 - 

 - 

122

95%

 AM146

12 038

77%

 - 

 - 

 AM147

131

50%

 - 

 - 

 S

2947

81%

 - 

 - 

 T

4014

52%

2416

82%

 Utrykning

991

89%

1029

90%

 YSKFG

2745

63%

 - 

 - 

 YSKFP

2025

58%

 - 

 - 

 YSKUG

119

56%

 - 

 - 

 YSKUP

309

70%

 - 

 - 

 Totalt

182 951

 

139 391