Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må ha førerrett i klasse B
  • Du må være fylt 22 år

Den som er med deg

  • må ha hatt førerrett i klasse D sammenhengende de siste 5 årene

Passasjerer

Det er ikke lov å øvelseskjøre med passasjerer i klasse D.

Kjøre- og hviletid

Øvelseskjøring kan ikke foregå med passasjerer i bussen. Den som er med deg må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet.

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse D1.

Les mer om øvelseskjøring