Øvelseskjøring kan ikke foregå med passasjerer i bussen.

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klassen som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Passasjerer

Det er ikke lov å øvelseskjøre med passasjerer i klasse D.

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse D1.

Les mer om øvelseskjøring