Du må ha førerrett i klasse B før du kan øvelseskjøre med buss. I klasse D1 og D1E må du være fylt 19 år, i klasse D og DE må du være fylt 22 år.

Du kan ikke øvelseskjøre med passasjerer i bussen. 

Krav til den som er med deg

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid da denne personen regnes som fører av bussen
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Spesielle krav for minibuss (klasse D1 og D1E)

  • Bussen kan maks ha 16 passasjerplasser i tillegg til fører.
  • Bussen kan maks være 8 meter lang.

Når du tar yrkessjåførlinjen på en videregående skole

Hvis du får opplæring til førerkort for tunge klasser på en videregående skole, trenger du ikke ha førerrett til klasse B. Du kan øvelseskjøre i forbindelse med undervisningen og ta ekstra kjøretimer ved godkjente trafikkskoler utenfor skolen bare du har trafikalt grunnkurs.

Du må ha førerrett i klasse B hvis du vil øvelseskjøre privat.