Før du tar kjøretimer eller øvelseskjører, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Husk at når du øvelseskjører gjelder krav til helse (Lovdata) både for eleven og ledsageren. Du må ikke øvelseskjøre hvis du er beruset, trøtt, syk eller på annen måte svekket slik at det ikke er trygt å kjøre.

Øvelseskjøre privat eller på trafikkskole?

Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat.

Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.

For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

  • bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har
  • legitimasjon med bilde

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, kan du finne ditt øvelseskjøringsbevis på Din side.

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører, må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. 

Den som øvelseskjører med deg

Den som øvelseskjører med deg må

  • være fylt 25 år
  • hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene

Betaling for opplæring

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

 

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs

Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Når du kjører, må du ha med legitimasjon med bilde som viser at du er over 25 år.

Informasjonsmøte om øvelseskjøring for foreldre

Statens vegvesen holder informasjonsmøter over hele landet der vi informerer om føreropplæringen og øvelseskjøring.

På møtene får du informasjon om blant annet ungdom og bilkjøring, utviklingen av nye bilførere og hvordan du kan bidra, regler under øvelseskjøring og hvordan du kan samarbeide godt med trafikkskolen.

Vi ønsker foreldre velkommen til et gratis møte i sitt nærmiljø.

Informasjonskurs i mengdetrening/øvelseskjøring og kurs for bilførere over 65 år ble avlyst for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset (covid-19). Det er nå lange køer på førerprøver og disse kursene må utgå inntil videre.