Du kan skrive ut L-skiltet i farger, eller et du kan fargelegge selv.