Du kan skrive ut L-skiltet i farger, eller du kan skrive ut et du kan fargelegge selv.