Øvelseskjøring kan ikke foregå i forbindelse med ordinær transport mot vederlag.

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerrett i klassen sammenhengende de siste 5 årene

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i offentlig videregående skole i samsvar med direktiv 2003/59/EF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse C.

Les mer om øvelseskjøring