Kjøre- og hviletid

Øvelseskjøring kan ikke foregå i forbindelse med ordinær transport mot vederlag. Den som er med deg, må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet.

Lastebilen

  • må ha tillatt totalvekt høyst 7 500 kg

Vogntoget

  • må ha samlet tillatt totalvekt høyst 12 000 kg

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse C1.

Les mer om øvelseskjøring