Øvelseskjøring kan ikke foregå i forbindelse med ordinær transport mot vederlag. 

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Lastebilen

  • må ha tillatt totalvekt høyst 7 500 kg

Vogntoget

  • må ha samlet tillatt totalvekt høyst 12 000 kg

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse C1.

Les mer om øvelseskjøring