Du som skal øvelseskjøre

Har du førerrett i klasse AM146 eller T, må du ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven. Har du førerrett i klasse AM145, må du ta trafikalt grunnkurs før du kan øvelseskjøre.

Du har ikke lov å øvelseskjøre hvis politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

Du og din ledsager

  • Ved øvelseskjøring skal både du og din ledsager ha på refleksvest med bokstaven L på ryggen.
  • Hvis ledsageren din ikke sitter på samme snøscooter som deg, må ledsageren følge etter deg på egen snøscooter.
  • Ledsageren må se deg hele tiden og ha mulighet for å instruere deg gjennom toveis kommunikasjonsutstyr. Hvis dere er på avsperret område, er det tilstrekkelig at dere ser hverandre, og at ledsageren din har mulighet for å instruere deg.

Se informasjon til den som ledsager deg.

Snøscooteren

Du kan øvelseskjøre på snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få førerrett for snøscooter klasse 1.

Områder for privat øvelseskjøring

Privat øvelseskjøring er ikke tillatt i utmark eller på islagte vassdrag. Det er også som hovedregel forbudt å kjøre på offentlig vei. Privat øvelseskjøring må derfor foregå utenfor slike områder og være i henhold til kommunale reguleringsplaner med mer. I tillegg må du ha tillatelse fra grunneieren.

I Nord-Troms og Finnmark kan scooterløypene benyttes til privat øvelseskjøring. I hele landet kan du øvelseskjøre på innmark hvis du har grunneiers samtykke til dette. Har du grunneiers samtykke, kan du også øvelseskjøre på private veier når disse er brøytet for kjøring med bil og kjøringen ikke er til fare eller unødig ulempe. Øvelseskjøring på private veier med en viss trafikk vil normalt være til fare eller ulempe og dermed ulovlig, i hvert fall tidlig i opplæringsløpet. Veier som ikke er brøytet, regnes som utmark der det er forbudt å kjøre. Noen motorsportsbaner kan benyttes til øvelseskjøring.

Ta kontakt med fylkesmannen i ditt hjemfylke eller med din kommune for å finne ut hvor du kan kjøre.

Det er vedtatt spesielle områder for obligatorisk øvelseskjøring, men disse områdene kan ikke benyttes til privat øvelseskjøring. Du må gjennomføre obligatorisk opplæring hos en trafikkskole, offentlig skole eller godkjent kursarrangør. 

Les mer om øvelseskjøring