Priser på teoriprøver
 Pris
Teoriprøve660
Utrykning (kode 160)660
Yrkessjåførkompetanse (YSK)660
ADR660
Drosjesjåførkompetanse400
Løyveeksamen for taxi, gods- og persontransport1700

Teoriprøven betaler du ved oppmøte.

Oppkjøring kan du betale i forkant på nett eller ved oppmøte på trafikkstasjonen. Dette gjelder dog ikke for oppkjøring ved drosjesjåføreksamen.

Priser på oppkjøring

 

Betaling på trafikkstasjon

Betaling på nett

Lett motorsykkel (A1)

1160

1120

Mellomtung motorsykkel (A2)

1160

1120

Motorsykkel (A)

1160

1120

Personbil (B)

1140

1100

Personbil med tilhenger (BE)

970

930

Lett lastebil (C1)

1140

1100

Lett lastebil med tilhenger (C1E)

1140 

1100

Lastebil (C)

1140

1100

Lastebil med tilhenger (CE)

1140

1100

Minibuss (D1)

1140

1100

Minibuss med tilhenger (D1E)

1140 

1100

Buss (D)

1140

1100

Buss med tilhenger (DE)

1140 

1100

Traktor (T)

970

930

Utrykning (kode 160)

1140

1100

Drosjesjåførkompetanse

690

Ikke mulig

 

Priser på utstedelse og foto

 

Betaling på trafikkstasjon

Betaling på nett

Utstedelse av førerkort

310

145

Utstedelse av kompetansebevis ADR

310

 

Utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport (YSK)

310

 

Utstedelse av sjåførkort

770

350
Utstedelse av bedrift-, verksted- og kontrollkort770 

Bilde på førerkort

80

 

Gebyret må betales selv om du ikke gjennomfører prøven, med mindre prøven er avbestilt senest nest siste virkedag før dato for bestilt prøve. Gebyret må være betalt før ny oppkjøring kan bestilles. Selv om fristen for avbestilling er utløpt, kan gebyret for manglende gjennomføring frafalles av Statens vegvesen, dersom det fremlegges helseattest eller dokumentasjon for andre forhold som gjør det rimelig å frafalle gebyret.