Skal du ta førerkort for første gang eller utvide til en ny klasse? Du kan enkelt søke om førerkort på Din side.

Søk om førerkort Logg inn

Vandelskontroll skjer automatisk

Når du søker om førerkort første gang, blir søknaden automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Det tar vanligvis to til fire uker å få svar, men det kan også ta lengre tid.

Du må ha godkjent vandel før avsluttende prøve 

  • Skal du kjøre opp, må vandel være godkjent før du kan bestille time til oppkjøring.
  • Skal du ta førerkort der du bare må ta teoriprøve, må vandel være godkjent før du tar prøven.

En godkjent vandel er gyldig i seks måneder

Søknaden blir sendt til ny vandelskontroll hver fjerde måned i opptil tre år inntil du har fått førerkort. 

Hva gjør du hvis vandelen din ikke blir godkjent?

Mener du at ny informasjon kan ha betydning for vandelen din, kan vi bestille en ny vandelskontroll. I dette tilfellet må du kontakte oss.

Skal du ta førerkortet mer enn tre år etter at du først søkte?

Skal du ta førerkort mer enn tre år etter at du først søkte, må du kontakte oss for å få foretatt en ny vandelskontroll.

Må du levere syns- eller helseattest?

Når du tar førerkort til en lett klasse

Hvis du skal ta førerkort for moped, motorsykkel, bil, traktor eller snøscooter, må du levere en synsattest hvis du for eksempel har nedsatt syn. Du må levere en helseattest hvis du har svekket helse som kan påvirke trafikksikkerheten. Dette får du spørsmål om når du søker om førerkort. 

Når du tar førerkort til en tung klasse

Hvis du skal ta førerkort for lett lastebil, lastebil, minibuss eller buss, eller ta kompetansebevis for utrykning, må du levere helseattest fra en lege.

Har du levert helseattest tidligere, og den fortsatt er gyldig for klassen eller kompetansen du skal utvide til, trenger du ikke levere en ny helseattest. 

Hvor får du helse- eller synsattesten?

Du får helseattest fra en lege. Synsattest kan du få fra en offentlig godkjent optiker eller øyelege og i enkelte tilfeller fra en vanlig lege. Du får mer informasjon om dette i brevet du mottar når vi har registrert søknaden.

Send syns- eller helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Hvis du må levere syns- eller helseattest, kan trafikkskolen først bestille oppkjøring når vi har fått attesten. Hvis du kun skal ta teoriprøve, må du levere attesten før teoriprøven. 

Attesten kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Vi må ha originalversjon av syns- eller helseattesten din. Du kan sende den i posten til din nærmeste trafikkstasjon. Skal du ta teoriprøve, kan du også levere den når du møter til prøven.

Når du har levert helseattest som gir begrenset gyldighet på lette klasser, eller du har levert helseattest for tung klasse, blir gyldigheten på klassene satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Hvor lang tid tar det å registrere en syns- eller helseattest?

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar en syns- eller helseattest, til vi har registrert den. Du får SMS og e-post når vi har registrert den. Du kan også se på Din side når den er registrert.

Oppkjøring

Når du er klar til å kjøre opp må du enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille time selv.

Søk om førerkort på papir

Du kan også søke om førerkort ved å bruke et søknadsskjema på papir. Det kan du sende til trafikkstasjonen din i posten eller selv levere det. Vi anbefaler deg å bestille time. Bestiller du ikke time, må du regne med ventetid.

Her finner du skjemaet du skal bruke når du skal søke om førerkort.

Uansett hvordan du søker, mottar du en bekreftelse i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sender vi bekreftelsen til din folkeregistrerte adresse. Leverer du søknaden på en trafikkstasjon, får du en bekreftelse på at vi har registrert søknaden, i skranken.

Sist oppdatert: