Når du søker på nett vil du få en bekreftelse på at søknaden er registrert til «Dine meldinger» på Din side. Du vil ikke motta bekreftelse per post.

Du kan også benytte søknadsskjema på papir (PDF) om du ikke ønsker å søke digitalt eller mangler BankID. Søknaden fylles ut og sendes eller leveres til en av våre trafikkstasjoner. Finn åpningstider og adresse til trafikkstasjonen. Leverer du den på en trafikkstasjon, kan du få bekreftelse på registrert søknad av saksbehandler i skranken. Sender du den inn per post vil du motta bekreftelse på registrert søknad i digital postkasse dersom du har det, alternativt per post til folkeregistrert adresse.

Helse

Når du søker om førerkort vil du få en del spørsmål om syn og helse:

Skal du ta førerkort for en lett klasse (AM145, AM146, AM147, S, T, A1, A2, A, B, B96 eller BE) og svarer "Ja" på spørsmål 1, må du levere synsattest fra lege eller offentlig godkjent optiker. Svarer du "Ja" på spørsmål 2, må du levere synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. Svarer du "Ja" på minst ett av spørsmålene 3-17, må du levere helseattest fra lege.

Skal du ta førerkort for en tung klasse (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) eller ta kompetansebevis for utrykning, må du levere helseattest fra lege. Unntaket er hvis du har levert helseattest tidligere og den fortsatt er gyldig for klassen/kompetansen du skal utvide til.

Vandel

Første gang du søker om førerkort blir søknaden automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Vandelskontroll tar vanligvis to til fire uker, men det kan også ta lenger tid. Godkjent vandel er gyldig i seks måneder. Vandelskontroll gjøres automatisk hver fjerde måned inntil førerkort er utstedt, eller i maksimalt tre år. Ved behov for vandelskontroll etter tre år, må du ta kontakt med Statens vegvesen. Ved ikke godkjent vandel gjøres det ikke automatisk ny vandelskontroll. Du kan sjekke om vandel er godkjent under dine søknader på Din side.

Fullmakt til trafikkskole

På Din side har du mulighet til å gi fullmakt til en trafikkskole. Dette kan du gjøre dersom du ønsker at de skal bestille time til oppkjøring for deg. Les mer om oppkjøring og bestill time.