Du kan lese mer om det nye drosjeregelverket på Regjeringens nettsider.

Teksten under vil bli oppdatert i takt med at innhold og retningslinjer fastsettes.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere.

Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge kompetansebeviset for drosjesjåfører ved søknaden om ny kjøreseddel.

Hvis du har yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

Pris (gebyr)

Det koster 1090 kroner å ta drosjesjåføreksamen.

Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du svarer på oppgavene på en pc og får resultatet med en gang du har levert.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Gjennomføring av teoriprøve

Du må ta teoriprøven på norsk og høyst bruke 60 minutter på den. Bruk av tolk er ikke tillatt.

Prøven består av 35 oppgaver som kan være utformet som spørsmål, ufullstendige setninger eller påstander som du må ta stilling til. Du må besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå.

Hvis du har lese- eller skrivevansker, kan du søke om å få en tilrettelagt prøve. Da må du legge ved en uttalelse fra en logoped eller lignende.

Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete oppgavene. Vi anbefaler deg å forberede deg godt før du tar prøven på nytt.

Du må ha bestått teoriprøven før du kan ta oppkjøring.

Last ned temalisten til teoriprøven for drosjesjåfører (PDF).

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en av disse trafikkstasjonene:

 • Sarpsborg
 • Lillestrøm
 • Lillehammer
 • Asker/ Bærum
 • Drammen
 • Tønsberg
 • Skien
 • Kristiansand
 • Stavanger
 • Haugesund
 • Bergen
 • Førde
 • Molde
 • Trondheim
 • Mo i Rana
 • Bodø
 • Tromsø
 • Alta
 • Kirkenes

Før og under oppkjøring

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon.

Prøven varer i 65 minutter og omfatter disse oppgavene:

 • kontroll av bilen før kjøring
 • sikkerhetskontroll
 • sikring av barnestol og person i rullestol
 • kjøring mot bestemte mål, delvis ved hjelp av GPS

I vurderingen blir det blant annet lagt vekt på at du kjører trafikksikkert og passasjervennlig.

Etter oppkjøring

Du får vite om du bestod eller ikke, med en gang prøven er over, og du får en skriftlig begrunnelse. Hvis du bestod, får du kompetansebeviset for drosjesjåfører.

Søknad om kjøreseddel

Du sender søknad om kjøreseddel til politiet.

Fra 1. november 2020 må du oppfylle disse kravene for å få kjøreseddel:

 • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse. Det gjør du ved å legge fram kompetansebeviset for drosjesjåfører.
 • Du må være fylt 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
 • Du må ha god helse og legge helseattest ved søknaden din.
 • Du må ha god vandel (oppførsel). Politiet sjekker vandelen til alle søkere.

Drosjesjåførkompetanse fra et annet EØS-land

Du kan få godkjent drosjesjåførkompetanse hvis du gjennom utdanning og yrkeserfaring har tilegnet deg kvalifikasjoner (kompetanse) tilsvarende drosjesjåførkompetanse i en annen EØS-stat eller Sveits.