Se hvordan du kan få og fornye kompetansebevis for utrykningskjøring, og hvordan du kan få godkjent utrykningskompetanse fra et annet EØS-land.

Før du kan få opplæring til kompetansebeviset, må du

 • oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 3 med kompetansebevis 
 • ha fylt 20 år
 • ha hatt førerrett for personbil klasse B sammenhengende de siste 2 årene
 • kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som gir deg behov for å kjøre utrykning

Du må levere helseattest til kursarrangøren, eller levere eller sende den i posten til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege. Dette avklarer du med legen din.

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.  I forbindelse med koronapandemien godtar vi for øyeblikket helseattester som er opptil seks måneder gamle.

Opplæring

Du må gjennomføre obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Opplæringen tar du hos en godkjent kursarrangør.

Teoriprøve

Du kan ta teoriprøven for utrykning når du har gjennomført opplæringen til og med trinn tre. Kursarrangøren må ha meldt inn opplæringen til Statens vegvesen, og helseattesten må være levert inn. Du må bestille time til teoriprøven. Prøven tar du på en trafikkstasjon. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven. 

Oppkjøring

Du kan ta oppkjøring for utrykning når du har avlagt teoriprøven og gjennomført all obligatorisk opplæring. Kursarrangøren må også ha meldte inn opplæringen til Statens vegvesen. Det er kursarrangøren som bestiller oppkjøring for deg. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.

Du må bestå teoriprøven innen tre måneder etter du har bestått oppkjøringen. 

Når du har gjennomført opplæringen og bestått prøvene, får du utstedt nytt førerkort påført kode 160.

Du kan fornye din utrykningskompetanse

Inntil ett år etter at kompetansebeviset utløp, kan du fornye det på en trafikkstasjon. Du må bestille time til fornyelsen.

Du må ha med dette på trafikkstasjonen:

 • gyldig legitimasjon (du kan ikke ha fylt 70 år)
 • en helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis (Helsedirektoratet)
 • dokumentasjon på arbeidsforhold eller frivillig arbeid (Lovdata) som gir deg behov for å kjøre utrykning

Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.

Vil du fornye et bevis som utløp for over ett år siden?

Du må levere dokumentasjonen som er nevnt over, på en trafikkstasjon og gjøre følgende:

 • Er det mellom ett og tre år siden beviset ditt utløp, må du kjøre opp.
 • Er det over tre år siden beviset ditt utløp, må du gjennomføre opplæring hos en godkjent kursarrangør og kjøre opp.

Du kan ikke fornye kompetansebeviset for utrykning når du har fylt 70 år. 

Du kan få godkjent utrykningskompetanse fra et annet EØS-land

Du kan søke om å få godkjent utrykningskompetanse, og få kode 160 på førerkortet. Da må utdanning og jobb i en annen EØS-stat eller Sveits ha gitt deg kvalifikasjoner som svarer til norsk utrykningskompetanse.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet, og legg følgende dokumenter ved søknaden:

 • relevant kompetanseattest/kvalifikasjonsbevis
 • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring med utrykningsoppdrag
 • helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis
 • arbeidsbekreftelse som viser at du har behov for å kjøre utrykning i Norge
 • kopi av gyldig førerkort (både fram- og bakside)

Alle vedlegg unntatt helseattesten skal være bekreftet kopi av original. En bekreftet kopi er her en kopi av originaldokumentet som er bekreftet med stempel og signatur av for eksempel en offentlig institusjon. Helseattesten skal være i original utgave.

Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utøve yrket ditt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiveren din må sikre at språkkunnskapene din er bra nok. Vedtak og eventuelle utligningstiltak vil være på norsk.

Behandling av søknad

Søknaden din blir behandlet i to prosesser:

 1. Vurdering av om kompetansen din kan godkjennes: Kompetanseattester/kvalifikasjonsbevis, relevant arbeidserfaring og gyldig førerkort inngår i vurderingen.
 2. Vurdering av om du kan få kompetansebevis: Du må ha godkjent helseattest og arbeidsforhold eller frivillig arbeid som gir deg behov for å kjøre utrykning i Norge.

Blir søknaden din godkjent, får du kode 160 på ditt norske førerkort. Er du ikke bosatt i Norge, får du en bekreftelse på at kompetansen din er godkjent, fra Statens vegvesen.

Utdanning for yrkessjåfører