Du kan få godkjent utrykningskompetanse hvis du har utdanning og yrkeserfaring fra en annen EØS-stat eller Sveits.

Du kan søke om å få godkjent utrykningskompetanse, og få kode 160 på førerkortet. Da må utdanning og jobb i en annen EØS-stat eller Sveits ha gitt deg kvalifikasjoner som svarer til norsk utrykningskompetanse.

Slik søker du om å få godkjent utrykningskompetanse

Fyll ut søknadsskjemaet.

Legg følgende dokumenter ved søknaden:

  • relevant kompetanseattest/kvalifikasjonsbevis
  • dokumentasjon på relevant arbeidserfaring med utrykningsoppdrag
  • helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis
  • arbeidsbekreftelse som viser at du har behov for å kjøre utrykning i Norge
  • kopi av gyldig førerkort (både fram- og bakside)

Alle vedlegg unntatt helseattesten skal være bekreftet kopi av original

En bekreftet kopi er her en kopi av originaldokumentet som er bekreftet med stempel og signatur av for eksempel en offentlig institusjon. Helseattesten skal være i original utgave.

Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utøve yrket ditt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiveren din må sikre at språkkunnskapene din er bra nok. Vedtak og eventuelle utligningstiltak vil være på norsk.

Behandling av søknad

Søknaden din blir behandlet i to prosesser:

  • Vurdering av om kompetansen din kan godkjennes: Kompetanseattester/kvalifikasjonsbevis, relevant arbeidserfaring og gyldig førerkort inngår i vurderingen.
  • Vurdering av om du kan få kompetansebevis: Du må ha godkjent helseattest og arbeidsforhold eller frivillig arbeid som gir deg behov for å kjøre utrykning i Norge.

Blir søknaden din godkjent, får du kode 160 på ditt norske førerkort. Er du ikke bosatt i Norge, får du en bekreftelse på at kompetansen din er godkjent, fra Statens vegvesen.

Utrykningskompetanse