Det stilles krav til alder, helse, førerrett før du kan få opplæring til kompetansebevis. Du må også dokumentere behovet for å kjøre utrykning.

Før du kan få opplæring til kompetansebeviset

Må du:

  • oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 3 med kompetansebevis
  • ha fylt 20 år
  • ha hatt førerrett for personbil klasse B sammenhengende de siste 2 årene
  • kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som gir deg behov for å kjøre utrykning

Du må levere originalversjon av helseattesten

Du må levere helseattest til kursarrangøren, eller levere eller sende den i posten til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege. Dette avklarer du med legen din.

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. 

Opplæring

Du må gjennomføre obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Opplæringen tar du hos en godkjent kursarrangør.

Teoriprøve

Du kan ta teoriprøven for utrykning når du har gjennomført opplæringen til og med trinn tre. Kursarrangøren må ha meldt inn opplæringen til Statens vegvesen, og helseattesten må være levert inn.

Du må bestille time til teoriprøven

Prøven tar du på en trafikkstasjon. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.

Bestill time på en trafikkstasjon

Oppkjøring

Du kan ta oppkjøring for utrykning når du har avlagt teoriprøven og gjennomført all obligatorisk opplæring. Kursarrangøren må også ha meldte inn opplæringen til Statens vegvesen.

Det er kursarrangøren som bestiller oppkjøring for deg. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.

Du må bestå teoriprøven innen tre måneder etter du har bestått oppkjøringen.
Når du har gjennomført opplæringen og bestått prøvene, får du utstedt nytt førerkort påført kode 160.

Sist oppdatert:

Utrykningskompetanse