Du kan fornye kompetansebeviset ditt uten å kjøre opp i inntil ett år etter at kompetansebeviset ditt utløp.

Inntil ett år etter at kompetansebeviset utløp, kan du fornye det på en trafikkstasjon.

Bestill time for å fornye kompetansebeviset, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Bestill time

Når du møter opp på trafikkstasjonen må du ha med gyldig legitimasjon

Du kan ikke ha fylt 70 år. I tillegg må du ha med:

  • En helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis. Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.
  • Dokumentasjon på arbeidsforhold som gir deg behov for å kjøre utrykning.

Kjører du utrykning i forbindelse med frivillig arbeid?

Kjører du utrykning i forbindelse med frivillig arbeid må du ta med dokumentasjon på at den aktuelle organisasjonen har avtale om beredskap, hvor det skal kunne kjøres utrykning i form av hasteoppdrag. Det kan også være dokumentasjon som viser avtaler hvor AMK-sentraler rekvirerer til akuttoppdrag.

Vil du fornye et bevis som utløp for over ett år siden?

Du må levere dokumentasjonen som er nevnt over, på en trafikkstasjon og gjøre følgende:

Du kan ikke fornye kompetansebeviset for utrykning når du har fylt 70 år.