Biler med elektrisk motor er utstyrt med et stort batteri som fungerer som energilager.

Batteriet er normalt integrert i bilens rammeverk og derfor godt beskyttet mot skader ved en eventuell kollisjon. Batteriet kan ha en spenning på opp til 700V og kortslutningseffekten vil være ekstrem slik at det er all grunn til aktsomhet i en ikke-normal situasjon. Berøring av strømførende deler med spenning over 50 V vil kunne medføre livsfare.

Vedlikehold av batterier 

Normalt vil alle elektriske deler av drivsystemet være veldig godt beskyttet mot berøring. Dessuten er alle kabler og ledninger, som får spenning fra fremdriftsbatteriet, merket med oransje farge slik at der er lett å skille kabler med høy spenning fra de vanlige 12 Volts ledningene i bilen. Ved et eventuelt sammenstøt vil sikkerhetsfunksjoner automatisk frakoble batteriet og det finnes også manuelle frakoblingsbrytere som kan opereres av brannvesen og redingspersonell. Instruksjoner om dette finnes i sikkerhetsinformasjonen for elbilen.

Det er likevel svært viktig at bilens elektriske fremdriftsystem vedlikeholdes og etterses i henhold til produsentens anvisninger. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde sikkerhet mot elektrisk sjokk og brann som følge av skader og feil på høyspenningssystemet. Arbeidet må bare utføres av virksomheter som er profesjonelle på denne typen service og reparasjon.

Ulik teknologi og kjemi 

Forskjellige elbiler kan ha batterier med ulik teknologi og kjemi. Eldre elbiler har normalt en batteripakke som består av tradisjonelle bilbatterier med lav spenning (blybatterier). Andre elbiler har batteripakker basert på natrium og dette gir høyere effekt og lengre kjørelengde. Nyere elbiler har batteripakker med litiumteknologi. Dette er i prinsippet mange mobiltelefonbatterier som er koblet sammen slik at spenningen blir høy. Litiumbatterier kan lagre mye energi i et lite volum (høy energitetthet) og dette vil gi økt kjørelengde. Men en eventuell brann i et litiumbatteri kan være vanskelig å slukke og brannvesenet må ofte konsentrere seg om å kjøle ned batteriet med store mengder med vann inntil brannen slukker av seg selv. Rent vann kan benyttes for slukking av brann i elbil så lenge batteriet er frakoblet og man ikke berører spenningssatte deler. Høyspenningssystemet er normalt helt isolert fra bilens karosseri.

Batterier må vedlikeholdes og lades slik det er spesifisert av produsent. Endringer på batteri og ladesystem må bare gjøres i samarbeid med produsent og produsentens samarbeidspartnere. Dersom ladesystemet ikke er koordinert med batteriet vil dette kunne resultere i overlading og batteriet kan begynne å brenne eller eksplodere.