Elbiler kan lades fra vanlig strømkontakt eller fra en spesiell ladeenhet eller hurtigladestasjon. Feil på utstyr kan føre til varmgang og brann.

Skader kan også føre til at personer utsettes for livsfarlig spenning ved berøring av bil eller elektrisk utstyr. Det er derfor svært viktig at eier og bruker av elbil tar hensyn til følgende retningslinjer:

 Bruk 

 • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
 • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper.
 • Unngå bruk av skjøteledninger – ladekabel skal plugges direkte mellom bil og kontakt.
 • Dersom ladekabel har påmontert ladeboks (Mode 2 - ladeelektronikk) må boksen ikke henge i kontakten da dette vil skade kontakten og gi varmgang.
 • Ved lading må bruker av elbil sikre at ladekabel ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk.
 • Elektriske kontakter og plugger må beskyttes mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt.  Lokk på ladekontakt må lukkes etter bruk.
 • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) og kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.

 Vedlikehold 

 • Følg produsentens anvisninger om vedlikehold.
 • Ladekabel, plugger og kontakter må sjekkes jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
 • Dersom pluggen (støpselet) oppfattes å bli unormalt varm under bruk må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart må kontakt / plugg ikke benyttes før dette er reparert.
 • Ikke foreta endringer på ladesystem eller tilhørende utstyr. Bruk originalt eller tilsvarende utstyr og følg produsentens anvisninger.