Lading av elbil vil normalt kreve mye effekt og en vanlig kontakt er ikke dimensjonert for så høy belastning over tid.

Det er derfor fare for varmgang og i verste fall brann i både kontakt eller i plugg. Nyere elbiler er derfor utstyrt med en funksjon som overvåker ladetilkoblingen og begrenser ladestrømmen avhengig av tilkoblingen. I tillegg overvåkes sikkerhetsfunksjonene i kabel og kontakt (typisk jordforbindelsen) og ved en feil vil ladingen avbrytes eller ikke kunne startes. Funksjonen styres fra en kontrollboks montert på ladetilkoblingen utenfor bilen.

  • Dersom kontrollboksen er montert på ladekabelen kalles dette Mode 2 lading.
  • Dersom kontrollboksen er montert på vegg, og har fast tilkobling til den elektriske installasjonen, kalles dette Mode 3 lading.

Et Mode 3 ladesystem gir stor sikkerhet mot varmgang og brann da dette ladesystemet har fast tilkobling til strømnettet. Ved fast biloppstillingsplass (typisk hjemme i garasje) bør det derfor installeres et Mode 3 ladesystem for å unngå at det oppstår varmgang som følge av høy belastning over tid. Mode 3 tillater også høyere ladestrøm (høyere effekt) enn lading fra vanlig kontakt og gir derfor kortere ladetid. Ladekontakten i elbilen er dimensjonert og tilpasset høy belastning.

Dersom Mode 2 lading benyttes bør ladestrømmen begrenses for å unngå at vanlige kontakter ikke belastes for mye over tid. Mode 2 lading bør begrenses til ”nødlading” eller lading ved egnede ladepunkter. Lading uten overvåkning av ladeforbindelsen bør unngås.