Du kan søke om godkjenning som kjøretøyverksted, fartsskriververksted, alkolåsverksted eller kontrollorgan. Du kan også søke om særlig arbeidstillatelse.

Du kan søke om godkjenning på Din side. Ønsker du ikke å søke digitalt, kan du bruke søknadsskjema som ligger nederst på siden. Du må betale et gebyr for at vi skal behandle søknaden din. 

Slik går du frem for å søke om godkjenning

Logg inn med verkstedet du ønsker å representere

Er du logget inn som privat eller organisasjon fra før må du bytte bruker til bedriften du ønsker å representere, før du søker om godkjenning av verksted. 

Husk at du må ha tilgang i Altinn for å kunne søke. 

Velg verksted

Velg underenheten du vil representere

For å søke om godkjenning av nytt verksted må du velge underenheten til den bedriften du vil representere. 

Dersom du allerede er et godkjent verksted og vil søke om endringer eller ny godkjenning, velger du den enheten som har godkjenning. 

Gå tilbake hit og «Søk om godkjenning av verksted» 

Etter du har byttet bruker og valgt enhet for bedriften kan du søke om godkjenning av verksted.

Søk om godkjenning

Tilgang

Du må tilgangen «Verksted og kontrollorgan - søke om ny eller endre godkjenning» på vegne av bedriften i Altinn for å benytte denne løsningen.

Statens vegvesen sender bekreftelse på mottatt søknad til bedriftens innboks i Altinn. Du må ha tilgangen «Lese brev fra Statens vegvesen» i Altinn for å kunne lese dette.

Mangler du rettigheter i Altinn, må du ta kontakt med den som er registrert som ansvarlig for virksomheten i Altinn. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften.

Krav til godkjenning som kontrollorgan

Et kontrollorgan er en virksomhet som er godkjent av Statens vegvesen til å utføre periodiske kontroller av kjøretøy (EU-kontroller). For å bli godkjent som kontrollorgan må virksomheten dokumentere at lokaler og teknisk utstyr har nødvendige tillatelser. For å bli godkjent som kontrollorgan må virksomheten også ha en teknisk leder og en stedfortreder. Både teknisk leder og stedfortreder, samt kontrollører som skal utføre periodisk kontroll, må ha personlig godkjenning som kontrollør.

Krav for godkjenning som kjøretøyverksted

For å bli godkjent som kjøretøyverksted må verkstedet dokumentere at lokaler og teknisk utstyr har nødvendige tillatelser. Kjøretøyverkstedet må ha en teknisk leder og en stedfortreder. Både teknisk leder og stedfortreder må fra 1. november 2020 ha personlig godkjenning for verkstedkategorien.

Krav til godkjenning som fartsskriververksted

For å bli godkjent som fartsskriververksted må verkstedet utpeke en ansvarlig leder for virksomheten. Både ansvarlig leder og mekanikere som skal arbeide på fartsskrivere må ha gjennomført kurs i arbeid med fartsskriver. Opplæringen vil skje i regi av bransjen, for eksempel gjennom leverandører av fartsskrivere.

Innføringen av smart fartsskriver innebærer at nye fartsskriververksteder forplikter seg til å tilby arbeid på både digitale og smarte fartsskrivere. Dere må derfor dokumentere relevant kompetanse og utstyr for arbeid både på digital og smart fartsskriver i søknaden.

Verkstedet må legge til rette for en sikker oppbevaring av verkstedkort, samt datautskrifter fra fartsskriver og verkstedkort, slik at muligheten for manipulasjon med data minimeres.

Før Statens vegvesen godkjenner verkstedet vil vi komme på tilsynsbesøk.

Godkjente fartsskriververksteder kan drive med ambulerende verkstedvirksomhet utenfor verkstedets lokaler, forutsatt at kravene i kravene i forskriften (Lovdata) og forordning 165/2014 (PDF, Lovdata) til blant annet lokaler, kompetanse og utstyr blir ivaretatt. Statens vegvesen kan kreve ytterligere vilkår til dette arbeidet.

Krav til godkjenning som alkolåsverksted

For å bli godkjent som alkolåsverksted må verkstedet utpeke en ansvarlig leder for virksomheten. Både ansvarlig leder og installatører som skal arbeide med alkolås må ha gjennomgått relevant opplæring. Slik opplæring vil skje i regi av bransjen, for eksempel gjennom leverandører eller importører av alkolås.

Verksteder må legge til rette for sikker oppbevaring av dokumentasjon, som installasjonsbekreftelser for hvert enkelt kjøretøy. Alkolåsverkstedet er ansvarlig for at dataoverføring fra alkolås skjer med riktig utstyr og på en slik måte at personvern ivaretas. Kun tekniske data som er nødvendige for å kunne utføre service skal lagres, og de skal slettes umiddelbart etter gjennomført service.

Før Statens vegvesen godkjenner verkstedet kan vi kunne komme på tilsynsbesøk.

Godkjente alkolåsverksteder kan drive med ambulerende verkstedvirksomhet utenfor verkstedets lokaler, forutsatt at det skjer på forsvarlig vis og med pliktig utstyr. Statens vegvesen kan kreve ytterligere vilkår til dette arbeidet.

Særlig arbeidstillatelse

For å få særlig arbeidstillatelse må virksomheten utpeke en eller flere faglige ansvarlige for virksomheten. Minst én person i virksomheten må dokumentere å ha nødvendig kompetanse til å utføre det aktuelle arbeidet som godkjenningen er knyttet opp mot. Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at den har nødvendig utstyr for det aktuelle arbeidet, og at foreligger nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. 

Endre informasjon i «Finn godkjent verksted»

Dere kan selv oppdatere kontaktinformasjonen i tjenesten "Finn godkjent verksted" ved å logge inn på Din side og oppdater informasjonen