Det er krav om alkolås i alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag.

Alle busser og minibusser som driver løyvepliktig persontransport, skal ha alkolås.

Kravet om alkolås gjelder når det drives persontransport mot vederlag. Dette vil si systematisk bruk av kjøretøyet til persontransport mot at det gis godtgjørelse, og omfatter alle typer godtgjørelse som gis for en transporttjeneste. Det er ikke et krav at godtgjørelsen skal dekke kostnader eller gi fortjeneste.

Hva er alkolås?

Alkolås er en teknisk enhet som vanligvis kobles til tenningssystemet, og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille.

Alkolåsen består av et håndsett og en elektronisk boks (relé). På håndsettet er det et munnstykke som føreren må blåse i. Hvis føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, vil kjøretøyet ikke kunne startes.

Hensikten med alkolås

Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol. Formålet med alkolås er å bedre tryggheten for passasjerene og på sikt redusere ulykker i trafikken.

Bruk av alkolås

Sjåføren må blåse i alkolåsen før kjøretøyet kan startes opp. Hvis føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, blir alkolåsen låst for en kortere periode med en advarsel. Etter første ugyldige pusteprøve blir alkolåsen låst i noen minutter, og lenger for eventuelle nye ugyldige pusteprøver.

Alkolås i «russebusser»

Russebusser som russen selv eier eller disponerer, for eksempel leier/leaser, er normalt sett ikke underlagt løyveplikt. Dette gjelder både om russen kjører bussen selv (f.eks. at en av foreldrene kjører) eller om russen leier inn en sjåfør. Hovedregelen er at disse russebussene derfor ikke må ha alkolås.

Hvis russen leier en buss fra ett firma og en sjåfør fra annet firma, er det heller ikke krav om alkolås.

Disse «russebussene» må ha alkolås

Minibuss og buss som er underlagt løyveplikt må ha alkolås.

  • Hvis russen leier en buss med sjåfør fra ett og samme firma er transporten løyvepliktig, og bussen må da ha alkolås.
  • Hvis firmaet som leier ut buss til russen også leier en sjåfør fra et annet firma, så er det løyvepliktig og bussen må ha alkolås.
  • Hvis russen tar betaling for at andre russ eller passasjerer som ikke tilhører russebussen sitter på, må bussen ha alkolås.