Alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag, skal ha alkolås.

For busser og minibusser som var registrert før 1. januar 2019 er fristen for å få ettermontert alkolås i kjøretøyet 31. desember 2023. Alternativt må kjøretøyet tas ut av drift.

Kravet om alkolås gjelder når det drives persontransport mot vederlag. Vederlag er ikke bare betalende passasjerer eller lønn til sjåfører. Enhver fordel eller gjenytelse for transporten blir regnet som vederlag. Deling av bensinkostnader vil derfor som eksempel bli regnet som vederlag, og være omfattet av krav om alkolås.

Hva er alkolås?

Alkolås er en teknisk enhet som vanligvis kobles til tenningssystemet, og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille.

Alkolåsen består av et håndsett og en elektronisk boks (relé). På håndsettet er det et munnstykke som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, vil kjøretøyet ikke kunne startes

Hensikten med alkolås

Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol. Formålet med alkolås er å bedre tryggheten for passasjerene og på sikt redusere ulykker i trafikken.

Bruk av alkolås

Sjåføren må blåse i alkolåsen før kjøretøyet kan startes opp. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, blir alkolåsen låst for en kortere periode med en advarsel. Etter første ugyldige pusteprøve blir alkolåsen låst i noen minutter, og lenger for eventuelle nye ugyldige pusteprøver.

Data fra alkolåsen

Det er ikke tillatt å laste ned eller lagre data fra alkolåsen utover det som er nødvendig for å utføre service og vedlikehold. De tekniske dataene skal ikke være knyttet til førere og må slettes umiddelbart etter at nødvendig service og vedlikehold av alkolåsen er gjennomført.