For å minimere ulempene for de som transporterer farlig gods (ADR), utsettes fristen for godkjenning av kjøretøy og fornying av kompetansebevis.

Utsetter fristen for godkjenning

ADR-bevis med utløpsdato fra og med 1. mars 2020 til og med 31. august 2021 har fått forlenget gyldighet til og med 30. september 2021. 

Prøven må være bestått senest 30. september 2021. 

Avtalene om utsettelse  har kun gyldighet i land som har signert avtalen.

Ta kontrollen om du kan

Det kan bli en opphopning av kjøretøy som skal ha ADR-godkjenning. Vi oppfordrer derfor de som får det til om å foreta ADR-kontrollen så raskt som mulig.

Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods. Du kan bestille kjøretøykontroll på nett.