Transport av farlig gods skal foregå etter bestemmelsene i forskrift om landtransport av farlig gods.

Forskriften innlemmer ADR og kjøretøy som skal transportere farlig gods skal oppfylle relevante krav i ADR del 9.
Statens vegvesen foretar kontroll og godkjenning av kjøretøy på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er også DSB som er klageinstans for vedtak gjort av Statens vegvesen. Mer informasjon om transport av farlig gods finnes på DSB sine sider.

Kjøretøy som skal transportere gods som er omfattet av ADR-regelverket skal være godkjent for slik transport. Du kan bestille kjøretøykontroll på nett. Dersom kjøretøyet blir godkjent vil det utstedes en ADR-attest som skal medbringes under transport og fremvises ved forespørsel.

Kontroll for godkjenning av kjøretøy til ADR-transport skal foretas årlig og kan gjøres ved følgende trafikkstasjoner:

• Hafslund
• Risløkka
• Ånestad (tidl. Elverum)
• Tønsberg
• Kristiansand
• Notodden
• Tynset
• Gjøvik
• Stavanger
• Haugesund
• Førde
• Bergen
• Trondheim
• Steinkjer
• Stjørdal
• Kristiansund
• Ålesund
• Molde
• Mo
• Bodø
• Harstad
• Tromsø
• Alta
• Vadsø