Sjekk utslippsinformasjon fra ditt kjøretøy.

Sjekk utslippsinformasjon

Bensin og diesel

Dette er fossile brensel som ved bruk i en forbrenningsmotor avgir avgasser. Disse har forskjellig innvirkning på omgivelsene. Begge typene drivstoff avgir klimagassen CO2 som har en global påvirkning. Mengden som avgis avhenger av drivstofforbruket.

Lokalt er det utslippene av nitrogenoksider (NOx) som er utfordrende og påvirker helsa til folk. Forbedring av motorteknologi og forskjellige rensesystemer har redusert disse utslippene. Fortsatt er ikke avgassene uten skadelige utslipp og biler som kjører på diesel, kommer dårligst ut. Utfordringene er størst når det er kaldt og før motoren har oppnådd riktig driftstemperatur.

Elektrisitet

Ved å lagre strøm i batterier, kan strømmen brukes til drift av elmotor i en bil. En elbil avgir derfor ingen avgassutslipp når du kjører med den, og du unngår avgasser som virker både globalt og lokalt. Les mer om riktig og sikker lading av elbiler.

Hydrogen

Hydrogen lagres i trykktanker om bord i bilen. Brenselceller brukes til å omgjøre hydrogen til elektrisitet som brukes på samme måten som i en elbil. En slik prosess og teknologi gjør at du også kan kjøre utslippsfritt. Foreløpig mangler det fyllestasjoner i store deler av landet og det er bare noen hundre hydrogenbiler registrert i Norge.

Hybrid

Denne teknologien brukes for å redusere forbruk og utslipp fra biler. Det er det to løsninger som brukes, hybridbil uten lademulighet og ladbar hybridbil.

Hybridbil uten lademulighet

Hybridbiler uten lademulighet drives hovedsakelig av en forbrenningsmotor. I tillegg driver motoren en generator som produserer strøm og omdanner bremseenergi til strøm. I begge tilfellene lagres strømmen i et batteri som forsyner en elmotor. Dette gjør at du i lav fart kan kjøre bilen et kort stykke på bare strøm eller at elmotoren hjelper forbrenningsmotoren ved akselerasjon. På denne måten vil du kunne redusere avgassutslippene sammenlignet med en bil uten hybridteknologi.

Ladbar hybridbil

Du finner mye av den samme teknologien i ladbar hybridbil som i en hybridbil uten lademulighet. Forskjellen er at ladbar hybrid kan lade strøm fra strømnettet. Ved å ha et batteri med større lagringskapasitet, kan du kjøre kortere turer med bare bruk av elektrisitet. Når batteriet er tomt eller har lav restkapasitet, vil forbrenningsmotoren drive en generator for å lade batteriet. Drivstofforbruk og avgassutslipp er i slike situasjoner høyt. Kjøring på bare strøm i by- og tettstedsområder vil ha en gunstig effekt for å redusere helseskadelige utslipp. Les mer om riktig og sikker lading av elbiler