Sjekk alltid bilens energi- og miljøegenskaper før du kjøper ny bil.

Alle forhandlere som selger nye biler er pålagt å ha en plakat som beskriver bilens energi- og miljøegenskaper. Plakaten skal alltid være plassert på biler som stilles ut for salg.

På plakaten er det en skala som illustrerer klima- og miljøegenskapene til den aktuelle bilen. I tillegg får du informasjon om hva utslippene koster i avgifter. Opplysningene er basert på verdier oppgitt i bilens typegodkjenning. Typegodkjenningen til en bil utstedes på grunnlag av en rekke tester som bekrefter at bilen tilfredsstiller de tekniske kravene som stilles til nettopp den biltypen. Det er viktig å være oppmerksom på at reelt forbruk og utslipp kan være vesentlig høyere enn oppgitt.

Miljø- og energimerkingplakat.
Miljø- og energimerkingplakat. Foto: Statens vegvesen

Forklaring til plakaten

CO2-utslipp

Grønn farge illustrerer biler som har lave CO2-utslipp (karbondioksid). Elbiler og hydrogenbiler har for eksempel ingen utslipp og får A som er beste karakter. Plugg-inn biler, som for eksempel hybridbiler, havner i kategori B, mens C er biler som holder seg under gjennomsnittlig utslippsmål i 2020 på 85 g CO2/km for nye personbiler.

NOx-skala

Blå farge med overgang til rødt er skalaen for NOx-utslipp (Nitrogenoksider). NOx-utslipp påvirker lokal luftkvalitet. Lyseblå farge og karakter 1 benyttes for biler med nullutslipp. Hybridbiler har en teknologi hvor brukeren kan påvirke utslippene. Vanligvis gir slike biler lave utslipp og får karakter 2. Videre klassifisering synliggjør at rene bensin- eller dieselbiler har et høyere utslipp av NOx, hvor dieselbiler kommer dårligst ut.

Forhandler

Er du forhandler? Les mer om kravene til miljø- og energimerking av nye biler.

Sist oppdatert: