Her finner du informasjon om vognkort ved import og eksport av kjøretøy.

Ved import av kjøretøy

Når et bruktimportert kjøretøy skal førstegangsregistreres i Norge, skal det utenlandske vognkortet leveres inn. Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler, skal begge delene innleveres.

Ved eksport av kjøretøy

Ved eksport av kjøretøy skal begge vognkortdelene følge med kjøretøyet. Når et slikt kjøretøy skal registreres i et EU/EØS-land (utenfor Norge), stilles det krav til at begge vognkortdelene innleveres der. For eier vil det være sikrest å få kjøretøyet avregistrert før det eksporteres. Slik unngås f. eks. ulike krav om innbetaling av avgifter.

Sist oppdatert: