Her finner du informasjon om vognkort ved import og eksport av kjøretøy.

Ved import av kjøretøy

Når et bruktimportert kjøretøy skal førstegangsregistreres i Norge, skal det utenlandske vognkortet leveres inn. Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler, skal begge delene innleveres.

Kravet om innlevering av utenlandsk vognkort gjelder uavhengig av hvilket land et kjøretøy importeres fra, men ved import fra land utenfor EU/EØS er det tilstrekkelig å levere dokumentasjon på at kjøretøyet skal registreres på en eier (for eksempel en kjøpekontrakt), og dokumentasjon på at kjøretøyet ikke er stjålet.

Ved eksport av kjøretøy

Ved eksport av kjøretøy skal begge vognkortdelene følge med kjøretøyet. Når et slikt kjøretøy skal registreres i et EU/EØS-land (utenfor Norge), stilles det krav til at begge vognkortdelene innlevert. For eier vil det være sikrest å få kjøretøyet avregistrert før det eksporteres. Slik unngås f. eks. ulike krav om innbetaling av avgifter.

Sist oppdatert: